Kongres coachev in mentorjev 2024

30. 05. 2024 Strokovno srečanje
Kongres coachev in mentorjev 2024

TIMSKO DELO & KOMPLEKSNOST: Kako lahko coaching in mentorska miselnost pomagata vodjem, timom in organizacijam presegati meje navidezno nemogočega?

V intenzivnem obdobju kompleksnosti, nenehnih sprememb, dvoumnosti in negotovosti smo se odločili, da se osredotočimo na preobrazbo delovnih okolij. Letošnji kongres coachev in mentorjev bo posvečen raziskovanju prednosti, metod, standardov in pristopov coachinga in mentorstva, osredotočenih na timsko delo in na vodje, ki razumejo, da postajata coaching in mentorska miselnost ključni veščini.

Za profesionalne coache in mentorje bo kongres priložnost za pospešen profesionalni razvoj, poglabljanje v trende in orodja timskega coachinga ter sodobnih oblik mentorstva. Za vodje ekip, interne coache in mentorje pa priložnost za odkrivanje  globin coaching in mentorske miselnosti, timskega coachinga ter skupinskega in obratnega mentorstva, kot  trenutno najbolj vročih trendov na tem področju.

Timski coaching ter  skupinsko in obratno mentorstvo pomagajo posameznikom, ekipam in organizacijam doseči njihove cilje, medtem ko gradijo ali ohranjajo vključujoče okolje. Ko vodje uporabljajo skupinsko usmerjen pristop, izvedo več o interakciji posameznikov in timski dinamiki. Tako kot pri športni ekipi, je tudi uspešnost ekipe v delovnem okolju mogoče doseči s strategijo, ki upošteva prednosti skupine  in individualne sposobnosti njenih članov. Vendar pa sta timski coaching in skupinsko mentorstvo več kot destilat teh vrlin. Gre za sistemski pristop, ki upošteva vidike upravljanja kompleksnosti.

Vsi delamo v skupinah, saj v poslu (kot tudi v življenju) samostojno delovanje ni prednost! Ljudje se združujemo okoli skupnega cilja. Razviti moramo timsko kulturo, da povečamo lastno učinkovitost. Najti moramo svojo vlogo v organizaciji, biti moramo navdihnjeni za nenehne izboljšave. In tako kot posamezniki, morajo biti tudi ekipe odgovorne za doseganje rezultatov.

Letošnji kongres se osredotoča na iskanje odgovorov na naslednja vprašanja:

  • kako coaching in mentorska miselnost prispevata k oblikovanju in vodenju visoko učinkovitih ekip ( top performing teamov)
  • kateri so novi trendi v coachingu in mentorstvu, osredotočeni na učinkovitost in rezultate
  • kateri so najboljši pristopi pri vpeljevanju in izvajanju coachinga & mentorstva v organizacijah
  • kako ekipe povečujejo prilagodljivost, da bi učinkovito delovale v dobi kompleksnosti
  • kako voditelj postane vizionar, kateremu ljudje sledijo
  • in več …

 

PROGRAM KONGRESA COACHEV IN MENTORJEV 2024

 

08.00 – 09.00 Sprejem /Reception

———————————————————————————————————————————————————————–

09:00 – 09.15 Pozdravni nagovori /Welcome speech

                        Meta Grošelj, Predsednica/President Slovensko coaching združenje (SCZ)

                        Dr. Danijela Brečko, Predsednica/President Evropsko združenje coachev in mentorjev Slovenija (EMCC Slovenia)


Miselnost/Mindset

09.15 – 09.45  Ubuntu coaching-podpora voditeljem v VUCA svetu /The spirit of Ubuntu coaching in supporting leaders to lead in a VUCA world                                  

                        Nobantu Mpotulo, Just In Time Solutions South Africa


09.45 – 10.15  S coachingom in mentorstvom do spremembe paradigme voditeljev/The paradigm shift for leaders with coaching & mentoring

                        Riza Kadilar, Predsednik/President EMCC global


10.15 – 10.45  CEO pogled na coaching miselnost / CEO’s introspection of the coaching mindset

                        Gregor Kosi, Great Leadership Solution


10.45 – 11.15  Okrogla miza: Vodenje in kompleksnost /Panel: Complexity and Leadership

                        Moderatorka/Moderator: Vita Godec

                        Sodelujejo/Participants: Deana Jezeršek (LanguageSitter), Samo Kumar (IBM)


11.15 –11.45    Pustiti staro in dati prostor novemu /Letting go the old to hold space for the new

                        Eleftheria Kakambouras, Terra Živa d.o.o. , Sladka Gora, Slovenia


11.45 – 12:00  Odmor za kavo /Coffee break


Preobrazba/Transformation

12.00 – 12.30  Mentorstvo ob hoji /Walking mentoring

                        Nuno Santos Fernandes (Partner of Walking mentorship)


12.30 – 13.00   Okrogla miza: Z obratnim, vzajemnim in skupinskim mentorstvom do raznolikih, učinkovitih teamov prihodnosti/Panel: With                                 reverse, mutual and group mentoring to diverse, high performing teams of the future

                        Moderatorka/Moderator: Tatjana Kolenc

                        Sodelujejo/Participants: Jona Šenčur (Danfoss), Luka Pregelj (Quantifly), Barbara Krajnc (Aurora Borealis), Maruša Mohar (VTIS)                               


13.00 – 13.30  Živeti coaching in mentorsko kulturo /Living the coaching & mentoring culture

                        Jana Repanšek (CEO, CEF), Cvetka Mozoli (EIA Senior)


13:30 – 14.00  Bo razkrito pozneje /To be announced later


14.00 – 14.45  Odmor za kosilo/Lunch break


Zrelost/Maturity

14.45 – 15.15  Zrelost coachinga: oblike, merila, supervizija, kontinuiran strokovni razvoj /Coaching Maturity: types, measurements,                                            supervision, CPD

                        Jasna Knez, POVEJ NA GLAS, razvoj poslovnih veščin, coaching, svetovanje


15.15 – 15.45  Življenjski cikel teamov ali širjenje obzorij teamskega coachinga / The life cycle of teams or Widening the horizons of Team                                  Coaching

                        Craig Mckenzie, TRANSCEND International & Clutterbuck CMI Team Coaching


15.45 – 16.15  Negovanje prilagodljivosti in odpornosti večkulturnih teamov /Cultivating adaptability & resiliance in multicultural teams

                        Olga Mukhina, Leadership Consultant, Team Coach and Facilitator

                        Anna Slocombe, HR consultant, Career Coach, EMCC member


16.15 – 16.45  Okrogla miza: Razvoj teamov iz ničle – CEED mentorski pristop/Round table: Building teams from scratch – the CEED                                          mentoring  approach

                        Moderatorki /Moderators: Alja Gajšek (CEED), Lea Benedejčič (TUŠ)

                        Sodelujeta/Participants: dr. Mateja Štempelj (Almadea), Andrej Slapnik (Netcetera)


16.45 – 17.00 Podelitev nagrad – LUMINA za najboljše raziskovalno delo na področju coachinga in mentorstva / Award ceremony – LUMINA for                         the best research paper on coaching & mentoring                


17.00              Zaključno druženje /Closing networking

 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa/ We keep the right to make minor changes to the programPre


TUKAJ si oglejte, kdo so bili naši govorci!

 

 

Prijavi se na naše e-novice