Priznanje za najboljša strokovna dela na področju coachinga, mentorstva in supervizije

 

V okviru mednarodnega Kongresa coachev in mentorjev razpisujemo priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna in strokovna dela s področja coachinga, mentorstva in supervizije.  S tem želimo soustvarjati pogoje za nadaljni strokovni razvoj tega vse bolj pomembnega področja razvoja ljudi.   

Na razpisu lahko sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo področja coachinga, mentorstva in supervizije ali pa se nanašajo na oblikovanje in gradnjo strokovnih protokolov znotraj teh področij. 

Prijavite vaše delo in se potegujte za priznanje

Vaše delo bo predstavljeno na mednarodnem Kongresu coachev in mentorjev ter široki mreži coachev in mentorjev v sklopu Slovenskega coaching združenja ter EMCC Global (European Mentoring and Coaching Council)

K sodelovanju vabimo:

 • vse, ki ste diplomirali, magistrirali, doktorirali  oz. svoje delo zaključili po 1.1. 2020
 • s svojim delom še niste kandidirali na podobnem razpisu

Delo lahko prijavi:

 • avtor dela (samoprijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik (npr. mentor) s privoljenjem avtorja dela.

Kriteriji izbora

Strokovna dela bo pregledala 3-članska komisija, ocenjevala pa se bodo po naslednjih merilih:

 • aktualnost vsebine in prisotnost elementov vizije za prihodnji razvoj coachinga, mentorstva in supervizije
 • izvirnost in unikatnost dela (v čem se delo razlikuje od podobnih del oz. raziskav)
 • uporabnost rezultatov za širšo prakso

Priznanje

Zmagovalec prejme priznanje na Kongresu coachev in mentorjev, kjer bo imel možnost svoje delo predstaviti v živo. Prav tako bo povabljen, da povzetek dela v obliki članka objavi V e-knjižnici Slovenskega coaching združenja.

Prijava & informacije

Izpolnite ONLINE OBRAZEC  ali poskenirajte QR kodo za prijavo.  

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 1. junij  2023
 • Obvestilo o izboru: 5. junij 2023
 • Podelitev priznanja: 8. junij 2023

Oddajte prilogo na naslov coaching.zdruzenje@gmail.com, kamor lahko posredujete tudi vaša morebitna vprašanja. 

Prijavi se na naše e-novice