Priznanje za najbolj aktualna strokovna dela in prispevke na področju coachinga, mentorstva in supervizije

 

V okviru mednarodnega Kongresa coachev in mentorjev razpisujemo priznanje za najbolj aktualna strokovna dela in prispevke s področja coachinga, mentorstva in supervizije.  Z letošnjim razpisom želimo podpreti strokovni razvoj tega vse bolj pomembnega področja razvoja ljudi, v enaki meri pa želimo področja aktualizirati in jih tako bolje  vpeti v dobrobiti celotne družbe. 

Na razpisu lahko sodelujejo 

 1. študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki proučujejo področja coachinga, mentorstva in supervizije ali pa se nanašajo na oblikovanje in gradnjo strokovnih protokolov znotraj teh področij. 
  • V pojem strokovnih protokolov je  vključena tudi uporaba podpornih orodij (kot npr. artefakti klientov pri coachingu s pomočjo umetnosti)
  • Diplomska, magistrska ali doktorska dela morajo biti datumsko starejša od 1.1. 2021 in ne smejo biti prejemniki javnih nagrad 
 1. Na razpisu pa v letošnjem letu sodelujejo tudi problemski prispevki strokovnih delavcev in inštitucij, ki se ukvarjajo tutorstvom in/ali podporo mladim na njihovi karierni poti
  • Dolžina problemskih prispevkov ni omejena ne navzdol, ne navzgor.
  • Vsebina problemskih prispevkov pa naj predstavi izzive, s katerimi se soočajo strokovni delavci in inštitucije

Prijavite vaše delo oziroma vaš prispevek in se potegujte za priznanje

Vaše delo oziroma vaš prispevek bo predstavljen na mednarodnem Kongresu coachev in mentorjev ter široki mreži coachev in mentorjev v sklopu Slovenskega coaching združenja ter EMCC Global (European Mentoring and Coaching Council)

Delo lahko prijavi:

 • avtor dela (samoprijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik (npr. mentor) s privoljenjem avtorja dela.

Kriteriji izbora

Strokovna dela bo pregledala 3-članska komisija, ocenjevala pa se bodo po naslednjih merilih:

 • aktualnost vsebine 
 • prisotnost elementov vizije za prihodnji razvoj coachinga, mentorstva in supervizije
 • uporabnost rezultatov za širšo prakso

Priznanje

Zmagovalec prejme priznanje na Kongresu coachev in mentorjev, kjer bo imel možnost svoje delo predstaviti v živo. Prav tako bo povabljen, da povzetek dela v obliki članka objavi v e-knjižnici Slovenskega coaching združenja.

Prijava & informacije

Izpolnite ONLINE OBRAZEC  ali poskenirajte QR kodo za prijavo.

Pomembni datumi:

 • Rok za prijavo: 7. maj  2024
 • Obvestilo o izboru:14.maj 2024
 • Podelitev priznanja: 30. maj 2024

Oddajte prilogo na naslov coaching.zdruzenje@gmail.com. Za morebitna dodatna pojasnila pa pišite koordinatorki priznanja Lumina na elektronski  naslov  danica@vitalni-coaching.si.

Prijavi se na naše e-novice