Slovensko coaching Združenje in Združenje EMCC Slovenija upravlja Upravni odbor v času med dvema Zboroma članov, na katerih se volijo člani Upravnega odbora, v skladu s smernicami, sprejetimi na Zboru članov Združenja. Sestaja se praviloma enkrat na trimesečje, po potrebi tudi pogosteje.  Slovensko coaching združenje ter Združenje EMCC Slovenija praviloma voli iste predstavnike v svoje odbore.

Upravni odbor: Nevenka Oštarjaš, Danijela Brečko, Roman Kolar, Iris Kline Arih, Metka Lampe

Nadzorni odbor: Matic Kadliček, Vesna Sodnik.

Častno razsodišče: predsednica Marjana Zalar, Nevija Božič, Elizabeta Hren Bojc

Strokovni svet: Meta Grošelj, Jan Kovačič, Sabina Đuvelek, Danica Vidmar, Marjana Zalar, Roman Kolar, Iris Kline Arih, Milan Hosta

 

 

 

Prijavi se na naše e-novice