Slovensko coaching Združenje in Združenje EMCC Slovenija upravlja Upravni odbor v času med dvema Zboroma članov, na katerih se volijo člani Upravnega odbora, v skladu s smernicami, sprejetimi na Zboru članov Združenja. Sestaja se praviloma enkrat na trimesečje, po potrebi tudi pogosteje.  Poleg tega imata združenji še Nadzorni odbor, Častno razsodišče ter Strokovni svet. Slovensko coaching združenje ter Združenje EMCC Slovenija praviloma volita iste predstavnike v svoje odbore.

Upravni odbor: Meta Grošelj, Danijela Brečko, Nevenka Oštarjaš, Tatjana Kolenc, Metka Lampe

Nadzorni odbor: Janez Mekinc, Mojca Kunšek

Častno razsodišče: predsednica Marjana Zalar, Elizabeta Hren Bojc, Marijeta Kobetič

Strokovni svet: Matic Kadliček, Sabina Đuvelek, Jasna Knez, Danica VIdmar, Karmen Pangos, Robert Ličen

 

——-

Častna ambasadorka EMCC Slovenija: Jasna Knez

 

 

 

Prijavi se na naše e-novice