Slovensko coaching Združenje in Združenje EMCC Slovenija upravlja Upravni odbor v času med dvema Zboroma članov, na katerih se volijo člani Upravnega odbora, v skladu s smernicami, sprejetimi na Zboru članov Združenja. Sestaja se praviloma enkrat na trimesečje, po potrebi tudi pogosteje.  Slovensko coaching združenje ter Združenje EMCC Slovenija praviloma voli iste predstavnike v svoje odbore.

Upravni odbor: Nevenka Oštarjaš, Danijela Brečko, Roman Kolar, Iris Kline Arih, Metka Lampe

Nadzorni odbor: predsednik Anton Majhen; člana Matic Kadliček in Vesna Sodnik.

Častno razsodišče: predsednica Marjana Zalar, Nevija Božič, Elizabeta Hren Bojc

Strokovni svet: Meta Grošelj, Jan Kovačič, Sabina Đuvelek, Danica Vidmar, Marjana Zalar, Roman Kolar, Iris Kline Arih, Milan Hosta

 

 

In memoriam: Bojan Brank (1959 – 2020)  

——————————————————————————————————

 

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi član, strokovni kolega in v vseh pogledih Velik človek, Bojan Brank. Tri leta je z nadčloveškimi močmi premagoval izjemno težko bolezen in boj z njo izgubil 6. junija 2020. Slovenskemu coaching združenju je utiral pot kot njegov ustanovni član in kot predsednik nadzornega odbora. V maju 2020 pa je s svojim bogatim strokovnim opusom bistveno prispeval tudi k ustanovitvi Združenja za mentorstvo in coaching – EMCC Slovenija in njegovi pridružitvi Evropskemu združenju za mentorstvo in coaching. (EMCC – European Mentoring & Coaching Council), kjer je opravljal vlogo predsednika nadzornega odbora. 

Moji spomini nanj segajo 20 let nazaj, ko je opravljal funkcijo generalnega direktorja družbe DHL Express Slovenija, ki jo je vodil 19 let in ogromno pripomogel k temu, da je DHL v letih od začetka delovanja (takrat še v skupni bivši državi Jugoslaviji) in kasneje v Sloveniji postal vodilni ponudnik mednarodnih kurirskih storitev. Sodeloval je tudi pri integraciji DHL-a v Skupino Deutsche Post World Net in prestrukturiranju iz »belega« v »rumeni« DHL. V času službovanja na DHL-u je bil med ustanovitelji AmCham-a (Ameriške gospodarske zbornice) v Sloveniji in kasneje tudi član Upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice. 

Najine poti so se prvič prepletle na Managerskem kongresu Združenja Manager, kjer sem občudovala njegov bogat opus managerskih znanj in ga kot takratna direktorica podjetja Planet GV, ki se ukvarja s poslovnim izobraževanjem, povabila k sodelovanju na področju razvoja managerskih veščin. Najino sodelovanje se je začelo na Nabavni konferenci in kasneje na Konferenci logistike, kjer je delil svoje ekspertne izkušnje, ki si jih je pridobil v družbi DHL ter kasneje tudi v vlogi predsednika uprave Luke Koper d.d. 

V svojem managerskem delovanju je vselej izkazoval veliko pozornost ljudem, sodelavcem, poslovnim partnerjem… in iz njih izvabljal najboljše. Znal je, kot je sam velikokrat dejal, doseči “da so ljudje razprostrli krila”. Verjel je v človekove potenciale, ki jih je neutrudno pomagal odkrivati in opogumljal ljudi, da jih pokažejo ter uporabijo. Bil je vodja z veliko začetnico.  

Svoje bogate izkušnje je večkrat posredoval mlajšim generacijam kot gostujoči predavatelj na Fakulteti za logistiko v Celju in Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Na Fakulteti za logistiko v Celju je bil tudi član Programskega sveta fakultete. Vodstvene izkušnje pa je z veseljem predajal tudi kadrovskim strokovnjakom in vodjem v sklopu Kadrovskega kongresa, Coaching akademije, Novih managerskih veščinah in številnih drugih programih poslovnega usposabljanja. Na njegovo pobudo so vodstvene veščine postale tudi obvezen del programa usposabljanja za člane nadzornih svetov družb. Svoje vodstvene nauke je ves čas z lastnim delovanjem uveljavljal v praksi v  funkciji tako predsednika kot člana nadzornega sveta Slovenskih železnic (predsednik NS) ter Luki Koper (član NS). Bil je tudi član NS družbe Mercator, d.d.

Bojan se je s svojo strokovno odličnostjo, visokimi etičnimi načeli, sposobnostjo sodelovanja ter odgovornega vodenja v srcih članov Slovenskega coaching združenja in članov Evropskega združenja za mentorstvo in coaching – EMCC Slovenija za vselej zapisal z zlatimi črkami.

Dragi Bojan, hvala za tvoje prijateljstvo, hvala za vso nesebično pomoč in podporo, ki si jo nam poklonil. Ne poslavljamo se, temveč te v spominu na tvojo plemenitost, modrost in ljubezen ohranjamo v svojih srcih; molče, v besedah in dejanjih.

D.B.

Prijavi se na naše e-novice