Na področju coachinga povezujemo spoznanja različnih ved, kot so: 

 • Gestalt psihologija
 • Kognitivno-vedenjska psihologija
 • Pozitivna psihologija
 • Nevrolingvistično programiranje
 • Športna psihologija 
 • Transformacijsko vodenje
 • Transakcijska analiza (TA)

Modalitete in intervencije, ki jih najpogosteje uporabljamo pri coachingu

 • SMART – metoda postavljanja ciljev s poudarkom  na merljivosti  
 • PURE – metoda postavljanja ciljev s poudarkom na pozitivnem oblikovanju
 • CLEAR – metoda postavljanja ciljev s poudarkom na svobodnem odločanju
 • GROW – metoda za razvoj novih vedenj 
 • NARATIVNA MODALITETA; eksperimentalni in holistični pristop ozaveščanja lastnih zgodb in zgodb drugih za ustvarjanje novih možnosti in novih rezultatov . 
 • EEM – Emocionalno-energijska modaliteta – pristop, ki temelji na matriki čustvenih stanj in raziskovanju notranjih virov energije 
 • AI – Appreciative Inqury, pristop, ki temelji na pozitivnem poizvedovanju
 • PRACTICE,  aktivna metoda za doseganje sprememb vedenja
 • STIR – metoda raziskovalnega intervjuja
 • PIE- metoda za postavljanje strukture reševanja problema
 • KOLO RAVNOVESJA; metoda za prepoznavanje želenih sprememb
 • OSKAR, metoda za podajanje povratne informacije za doseganje sprememb  vedenja 
 • TCM – The Coaching Map; orodje za prepoznavanje in razvoj talentov (https://sofos.si/coaching-map-novo-orodje-za-prepoznavanje-in-razvoj-talentov/)
 • CIGAR – Metoda skupinskega caochigna za razvoj  coaching kulture vodenja
 • SO-HUM (soham): Meditacija za koordinacijo uma in telesa, krepitev pozornosti in jasnosti.
 • GO FOR IT: Skozi dvom in frustracijo – z motivacijo – do slike sebe v cilju.
 • HUNA: Metoda za spreminjanje omejujočih prepričanj.
 • FELDENKRAIS: Sistem vaj, s katerimi prevzgojimo slabe vzorce obnašanja in gibanja.
 • MEDICINSKO KOLO: Metoda za uvid v to, kaj je naša naloga in kako nas narava podpira pri naši usmeritvi?
 • MESTO MOČI IN TRENUTEK ODLIČNOSTI: Metoda za odkrivanje izvorov notranjih moči.

Prijavi se na naše e-novice