Zakaj izbrati coacha iz Slovenskega coaching združenja

Poslanstvo Slovenskega coaching združenja je doseganje pozitivnih sprememb pri posamezniku, v organizacijah in družbi. Slovensko coaching združenje je tako ustanovljeno z namenom organiziranja druženja članov, njihovega izobraževanja in usposabljanja; izvajanja aktivnosti za potrjevanje strokovnosti coachev in podeljevanja akreditacij ter potrdil o njihovi usposobljenosti; sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini pri aktivnostih, ki podpirajo razvoj coaching-stroke; organiziranja strokovnih ekskurzij in obiskov sorodnih združenj po svetu z namenom mednarodnega povezovanja in sodelovanja; izvajanja drugih aktivnosti za dvig strokovnosti coachinga. 

Coachi Slovenskega coaching združenja (SCZ):

  • izkazujejo kredibilno znanje in izkušnje na področju coachinga
  • so zavezani k spoštovanju etičnih pravil pri izvajanju coachinga in nenehnemu razvoju kompetenc po sprejetem kompetenčnem modelu združenja (http://coachingzdruzenje.si/kompetence_in_podrocja/kompetence/)
  • redno nadgrajujejo svoje znanje z izobraževanjem v okviru SCZ
  • se nenehno bogatijo s prenosom dobrih praks v združenju
  • izmenjujejo izkušnje in sodelujejo v mednarodnih organizacijah in skupnostih (European  Management and Coaching Council, Iternational Coaching Federation…)
  • skrbijo za stalno profesionalno rast s pomočjo caoching supervizije
  • se tesno povezujejo med seboj s  čimer je omogočeno zadostiti  potrebi oz. želji po sodelovanju več coachev pri posamenem klientu. 

Prijavi se na naše e-novice