DEFINICIJA COACHINGA

Coaching je ciljno usmerjen, sistematičen, sodelovalen in interaktivni proces med coachem in klientom (ali skupino) z namenom razvoja posameznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih področjih. Bistvo coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, spremembe, ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja. (Slovensko coaching združenje)

—————————————————————————————————-

Coaching je torej interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja. Coacheva vloga v procesu coachinga je klientu pomagati jasno izoblikovati cilj, ustvariti novo okolje in nove vire, v katerem bo lahko razvil novo vedenje, ki ga bo vodilo do novih rezultatov.

Coaching se lahko izvaja kot poslovni ali kot osebni coaching (life coaching). Na področju poslovnega coachinga se lahko coaching izvaja individualno ali skupinsko.

Coaching izvajajo usposobljeni coachi, ki po standardih Slovenskega coaching združenja izkazujejo za to potrebne kompetence.

Kako izbrati coacha?

Ko najemate coacha imejte v mislih naslednje:

  • Pozanimajte / informirajte se o coachingu (na temo coachinga je bilo napisanih na tisoče člankov v zadnjih nekaj letih).
  • Postavite si svoje cilje, na katerih boste delali s coachem.
  • Coachi, ki ji priporoča Slovensko coaching združenje,  spoštujejo standarde vedenja (glejte zavihek Naši coachi)
  • Intervjuvajte tri coache, preden se odločite za enega. Povprašajte jih o njihovih izkušnjah, usposobljenosti in spretnostih. Prosite jih tudi za vsaj dve referenci.

Coaching je pomemben in intimen odnos. Prepričajte se, da obstaja povezava, tisto nekaj, med vami in coachem, ki ga najemate.

Prijavi se na naše e-novice