Kaj je supervizija

 

 

Coaching supervizija poskrbi za maksimiranje coacheve objektivnosti in njegove kvalitete dela, profesionalizira in skrbi za coachevo & mentorjevo dobro počutje, razvija njegove kompetence in sposobnosti, ter krepi coachevo kapaciteto dela s kompleksnimi izzivi.

To je priložnost, da z radovednostjo iz različnih perspektiv raziščemo odnos, ki ga imamo s svojimi strankami in svojim delom.Coaching supervizija coacha & mentorja podpre v njegovem procesu razvoja, ter ga spodbuja k nenehni izgradnji sposobnosti, veščin, poglabljanju samozavedanja in modrosti. 

»Coaching supervizija je interakcija, ki nastane, ko se mentor ali coach o svojih izkušnjah v coachingu ali mentorstvu pogovarja s coahcing supervizorjem, da bi skozi sodelovanje in dialog dobil potrebno podporo in prostor za refleksijo, ki mu omogoča učenje, prevetritev in razvoj. Ta proces je koristen tako za mentorja oziroma coacha, kot za njegove kliente in organizacije, iz katerih klienti prihajajo.” (EMCC, 2018)

 

Zakaj supervizija?

 

 1.  Skrbi za kakovost našega dela in zagotavlja varno prakso ter nam ponuja nove perspektive.
 2.  Coachem ponuja prisotnost in moč “samo biti”, kjer intenzivno razvijamo sposobnost učenja iz vsake coaching situacije in potrebe po zavedanju, kaj se dogaja v nas in izven nas ter nas odpira za globjo refleksijo.
 3. Delo z ljudmi zahteva preizpraševanje naših intervencij, da si coachi & mentorji upamo upočasniti in reflektirati. Supervizija izpopolnjuje našo samorefleksijo in samozavedanje, ter krepi našo pristnost, da lahko podpremo sposobnost samozavedanja pri drugih.
 4. Pri coachingu in mentorstvu gre za to, kdo smo ‘s svojimi strankami’. Toliko tega, kar se dogaja, je namreč neizrečenega in uspeh coaching intervencij je neizogibno odvisen tudi od notranjega stanja coacha. Vse to pa naslavljamo v superviziji, saj potrebujemo podporne smerne točke.
 5. Coachi in mentorji moramo biti dovolj pogumni, da delimo svoje uspehe in neuspehe, pogledamo, kje se nam zatakne, kje se pokažejo naše pristranskosti in sodbe, paralelni procesi ter poskusimo nove stvari in si tako ponudimo izvirne načine za raziskovanje svoje coaching prakse in se zmojstrimo v načinu dela s svojimi strankami.
 6.  Vključuje sistemski pogled na odnose in soodvisnost različnih deležnikov (in ne samo odnosa coacha in supervizorja).
 7. Smiselno bi bilo, da ima vsak, ki dela z ljudmi, ob sebi strokovno in zaupanja vredno osebo, s katero lahko prevetri svoje delo. Pri coachingu pa je to nujno.

Čeprav bi coachi radi rekli, da smo vedno v najboljši formi, ali v praznem prostoru, kjer samo sprejemamo, ne sodimo in delamo prave intervencije, je resnica, da nismo vedno! Vendar, prej ko ozavestimo in naslovimo te izzive, boljši coachi bomo postali. Zase, za kliente, za profesijo samo!

 

Funkcije in aspekti coaching supervizije

 

 

– FORMATIVNA FUNKCIJAnse nanaša na KAKOVOST, STANDARDE, ETIKO pri delu s klienti in organizacijami. (V formativnem procesu gre za izmenjavo izkušenj, povezovanje teorije s prakso, ter prepoznavanje transferja in vzporednih procesov, razvijanje samozavedanja, ki vključuje tako zavestne kot nezavedne procese).

– NORMATIVNA – RAZVOJNA FUKNCIJA se nanaša na INDIVIDUALNO RAST IN RAZVOJ COACHA, NJEGOVE KAPACITETE IN RAZVOJ PRAKSE IN COACHING KOMPETENC. (Osredotoča se na razumevanje in razmejevanje odgovornosti glede klientov in na etična vprašanja. Spoštovanje osebnih meja, zaupnosti in delovanje v okviru kompetenc, prepoznavanje coachevih & mentorjevih šibkih točk, ranljivosti in predsodkov, da bi zagotavljali kakovost ponujenega procesa).

– OSEBNI VIRI – RESTORATIVNA  (OBNOVITVENA) FUNKCIJA se nanaša na PROCESIRANJE IZKUŠENJ in povečevanje sposobnosti dela iz vira (zrelost), povečevanje samozavesti, vzdržljivosti in iznajdljivosti.  (Osredotoča se na občutke in čustva, ki se pri coachu & mentorju pojavljajo skozi delo z njegovimi klienti, zagotavlja psiho emocionalno podporo in raziskovanje njegovega notranjega sveta in čustvenih izzivov, ter zagotavlja varen prostor za izražanje čustev).

– SISTEMSKA  FUKNKCIJA se nanaša na PODPORO IN RAZISKOVANJE, KAKO DELATI S KOMPLEKSTNOSTJO IZZIVOV. Osredotoča se na upravljanje s kompleksnostjo izzivov in omogoča sistemski pogled na coacha & mentorja in njegovo prakso.

 

Koliko supervizije potrebujemo?

 

 

ï  EMCC Global (European Coaching and Mentoring Council) priporoča vsaj eno coaching supervizijsko srečanje na približno 30 ur coachinga ali mentorstva, za vzdrževanje potrebnega nivoja kakovosti dela. Ta številka naj služi kot vodilo.

ï  Minimalno pa mora imeti profesionalni coach/mentor opravljene vsaj 4 coaching supervizije v enem letu, po eno srečanje na kvartal. Tudi pri reakreditaciji se ta številka preverja za vsako posamično leto.

ï  Profesionalni coachi morajo za ohranjanje svojih individualnih akreditacij voditi tudi supervizijski dnevnik, saj je coaching supervizija obvezni del coaching prakse pri profesionalnih coachih.

ï  Coaching supervizija je del nenehnega profesionalnega razvoja (CPD – Continious Professional Development) in je obvezen del za profesionalne coache, ki so poleg certificiranja tudi individualno akreditirani (vpis v mednarodni register potrjenih coachev) in nosilci osebnih nazivov.

Potrjeni supervizorji so ESIA nosilci, in jih najdete v bazi  EMCC. Pri EMCC GLOBAL EIA NOSILCI: nazivi Foundation, Practitioner, Senior, Master, pri podaljševanju osebnih licenc.

ORGANIZIRAMO SKUPINSKO SUPERVIZIJO

Oblika skupinske supervizije

V letu 2024 razpisujemo za člane SCZ in EMCC skupinsko supervizijo:

 • Skupina šteje najmanj 4 do največ 6 članov
 • Skupinska supervizija vključuje 5 srečanj  po 90 – 120 minut
 • Dinamika srečanj 1x na 6-8 tednov
 • Vsa srečanja potekajo online preko Zooma.
Termini izvedbe: 

 Datumi srečanj:

 1. srečanje: 12.3. od 9.00-10.45
 2. srečanje: 7.5. od 9.00 -10.45
 3. srečanje: 17.6. od 9.00 -10.45
 4. srečanje  3.9. od 9.00 – 10.45
 5. srečanje: 14.10. od 9.00 – 10.45
Supervizorka je JASNA KNEZ, MCCEMCC & EIA MASTER, ESIA

Jasna je Vodstvena in integrativna, sistemska coachinja in timska coachinja, mentorica in supervizorka; deluje na področju razvoja coaching veščin ter supervizije za coache, strateške preobrazbe in ustvarjanja coaching kulture v organizacijah, vodstvenih veščin, razvoja timov ter skupinske dinamike.Jasna sodeluje s številnimi posamezniki in timi, doma in v tujini, in jih celostno podpira pri njihovi preobrazbi; pri oblikovanju “novih” vizij, razvijanju jasnih poti ter uspešnem uresničevanju njihovega potenciala in sposobnosti. Njene dolgoletne supervizijske in coaching izkušnje, delo v različnih industrijah, kulturah in komplekstnostih zajemajo širok spekter raznolikih strank, ki so jo opremile z obsežnim strokovnim znanjem za uspešno obvladovanje izzivov in priložnosti, s katerimi se srečujemo coachi. Svojim strankam omogoča raziskati in razširiti njihovo delovanje, doseči željene – boljše rezultate v krajšem času, zmojstriti coaching veščine in zrelost ter premgati notranje ovire, ki jim stojijo na poti, da zasijejo. Njen supervizorski moto: “Poznati in razumeti sebe, je največje darilo, ki si ga lahko podarimo. To vam omogočim.”


Cena:

Našim članom nudimo posebej ugodno cena paketa 5 srečanj, ki znaša 275 eur* / udeleženca (Cena ne vključuje DDV-ja)

Plačilni pogoji: 

100% avansno plačilo, člani se obvežejo k udeležbi, v primeru da se srečanja ne udeležijo, se znesek ne povrne.

Način prijave:

Prijave sprejemamo le do zasedbe prostih mest.

 

PRIJAVA NA SKUPINSKO SUPERVIZIJO

 

 Prijavi se na naše e-novice