AMBASADORJI KONGRESA COACHEV IN MENTORJEV 2024

27. 05. 2024

SKUPNOST SRČNEGA MENTORSTVA

Skupnost srčnega mentorstva  je prva mentorska skupnost v Sloveniji. Temelji na v človeka usmerjenem pristopu, iskrenosti in zaupanju. Njeno poslanstvo je omogočiti dostop do mentorstva vsem, ki potrebujejo to obliko podpore pri osebni in poslovni rasti in vsem, ki to podporo nudijo. Člane SSM povezuje zavedanje odgovornosti za lasten razvoj, zavezanost vseživljenjskemu učenju, vzajemno predajanje in sprejemanje znanj in izkušenj, želja po razvoju mentorskih in voditeljskih veščin, sprejemanje kodeksa in upoštevanje vodilnih načel in sestavin srčnega mentorstva. Skupnost srčnega mentorstva ni mentorski program temveč podporno okolje, v katerem potekajo mentorski procesi po načelih srčnega mentorstva. Je prostor sodelovanja in druženja med posamezniki, predanih osebni rasti in vseživljenjskemu učenju.  www.srcnomentorstvo.com.


SOFOS, inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov

Sodelavci Sofosa smo se kalili v  številnih slovenskih in mednarodnih podjetjih ter organizacijah. Naša posebnost je, da izhajamo iz različnih strok ter poznavanja različnih okolij, kar nam omogoča, da združujemo inženirski in družboslovni načina razmišljanja ter tako ustvarjamo drugačne poglede in rešitve.

Svoje čute ostrimo s tesnim sodelovanjem, povezovanjem ter nenehnim izobraževanjem. Energijo vlagamo v razvoj talentov in strasti posameznikov, timov in organizacij ter jim pomagamo rasti. Naš moto je: Naša strast za vašo kakovost in rast!

Smo ponosni izvajalec nacionalnega projekta Organizacijska energija. Za naročnika pripravimo ekskluzivno vsebino ter ekskluzivno ekipo sodelavcev glede na njihove potrebe in želene rezultate. Več na spletni strani www.sofos.si


DRUŠTVO VTIS

Društvo v tujini izobraženih Slovencev je bilo ustanovljeno leta 2014 z namenom povezovati in zastopati interese slovenskih državljanov, ki se v okviru visokošolskega študija redno izobražujejo ali so se izobraževali oziroma opravljajo ali so opravljali redno raziskovalno dejavnost na izobraževalno–raziskovalnih ustanovah v tujini. Trenutno povezuje preko 2500 članov v Sloveniji in tujini. Preko različnih dogodkov in iniciativ (npr. Simpozij slovenskih raziskovalcev doma in v tujini, Prvi VTIS, program VTIS Mentorstvo) zmanjšujemo razdaljo med Slovenijo in svetom

Več na spletni strani https://www.drustvovtis.si/ 

 


META GROŠELJ

Ime mi je Meta Grošelj in sem pisateljica, predavateljica, coachinja in trenerka retorike. Prepričana sem, da je prav v našem načinu komuniciranja moč najti izvor kot tudi zdravilo za naše izzive. Zato zavzeto pomagam ljudem in podjetniškim timom prepričljivo uporabljati svoj glas. Prve izkušnje sem sicer nabirala za radijskimi mikrofoni, a tista prava retorika, prodajno naravnana veščina vplivanja in prepričevanja, je v moje življenje vstopila leta 2015, ko sem začela delovati na Akademiji profesionalnih govorcev v Londonu. Dve leti sem kot Academy Coaching Executive urila podjetnike, umetnike in strokovnjake s celega sveta. Kako navdušiti, motivirati in prepričati svojo publiko. In tudi prodati! Danes pomagam podjetnikom in voditeljem izbrusiti komunikacijske veščine za vsa področja življenja in dela, predvsem pa obvladati najbolj pomembne in ranljive trenutke, ko smo kot osebne blagovne znamke najbolj izpostavljeni – na odru, na videu, na sejmIh, v prodaji, na razgovorih ipd.  Vabljeni na e-kavo z mano, da se spoznamo https://calendly.com/metagroselj/30min.


VIDEO CENTER D.O.O.

Video Center je točka, kjer najdete verodostojna orodja za uspešno vodenje in razvoj vaših zaposlenih in samih sebe. S poglobljenim ozadjem s področja organizacijske psihologije, vodstvom in vodjem svetujemo, jih izobražujemo, treniramo ter izdelujemo in vpeljujemo orodja za urjenje “mehkih” veščin, izvajamo psihološko ocenjevanje, individualni coaching, načrtovanje nasledstev, napredovanja in premestitve, diagnostiko delovnih okolij (analiza omrežij, vodstvenega potenciala in preobremenjenosti, delovnega zadovoljstva, zavzetosti, klime, kulture, energije, pripadnosti in vrednot). To dosegamo s pomočjo vzpostavitve internih učnih centrov (videotreningi s humorjem iz Video Arts, London) ter izvedbe ciljanih treningov, izobraževanj in coachingov. Vodje in vodje v nastajanju urimo tudi na področju mentoriranja in “on-boardinga”, naša ključna razlika pa je, da za vse našteto lahko izvedemo tudi merjenja učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI Metodologiji, ali pa za dobro snovanje in izvedbo internih razvojnih projektov usposobimo kar vaše interne strokovnjake. Zakaj vse to? Ker: “Naš cilj je pomagati vam, da dosežete svojega!”

 


ZAVOD PODJETNI Si

Zavod Podjetni je organizacija, ki združuje več kot 1700 podjetij in ponuja mentorstvo, izobraževanje ter podporo na področju podjetništva. Osredotoča se na ključne veščine, kot so digitalni marketing, poslovno mreženje in avtomatizacija procesov, s ciljem povečati konkurenčnost in rast podjetij. Deluje kot stičišče podjetniških umov, ki si izmenjujejo znanje, ideje in priložnosti za razvoj ter ustvarjajo uspešen in trajnosten podjetniški ekosistem. Organiziramo tudi delavnice, seminarje in dogodke, ki spodbujajo inovativnost in sodelovanje med člani. https://podjetni.si/ 


SLOVENSKA KADROVSKA ZVEZA

Slovenska kadrovska zveza (SZK) je vseslovenska organizacija, ki povezuje 12 društev za kadrovsko dejavnost – 11 regionalnih in eno študentsko. Trenutno v njej deluje več kot 700 članov. Aktivna je tudi v mednarodnem merilu in je že od leta 1999 polnopravna članica evropske zveze EAPM. Povezuje strokovnjake kadrovskega področja z namenom, da bi ti razvijali sebe, svoje sodelavce in stroko ter profesionalno in etično prispevali k razvoju družbe in gospodarstva. S tem predstavlja stičišče dobrih kadrovskih praks, ki ljudi postavlja na prvo mesto. Z razvojem človeškega potenciala in kapitala (znanja) SKZ oblikuje družbo prihodnost. https://kadrovska-zveza.si/ 


DRUŠTVO POSLOVNIH ŽENSK FAM

Društvo poslovnih žensk – FAM združuje in povezuje uspešne posameznice vseh generacij z različnih področij delovanja, z namenom prepletanja in izmenjave  znanj, izkušenj in idej. Poslanstvo društva je ustvarjanje okolja in možnosti za povezovanje članic z različnih poslovnih področij in dejavnosti ter uresničevanje njihovih poslovnih ciljev, ciljev osebne rasti, ustvarjanja močne poslovne mreže in hkrati zagotoviti primerno okolje za druženje. V društvu podpiramo vsa gibanja, ideje, pobude in konkretne aktivnosti, ki so usklajene z našimi vrednotami in poslanstvom in ki vodijo v trajnostno družbo ter družbo blaginje za vse. Močno podpiramo prenos znanja in medgeneracijsko sodelovanje skozi program mentorstva, zato smo se pridružili pobudi »Povezani v mentorstvu – mentorstvo za vse«. https://www.drustvo-fam.si/ 


ZDRUŽENJE MANAGER

Povezujemo več kot 1.200 slovenskih managerjev in managerk in že 35 let spodbujamo razvoj managerskega poklica v Sloveniji. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor. Naše člane in članIce povezujejo vrednote, ki smo jih izbrali ob 30. obletnici združenja: spoštovanje, zaupanje, odgovornost, etika in sodelovanje. S svojim delom:

 • prispevamo k razvoju slovenskega managementa
 • prispevamo k uspešnosti slovenskega gospodarstva, k napredku in blaginji države ter državljanov Slovenije
 • oblikujemo poklicne standarde za managerje
 • omogočamo medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje slovenskih managerk in managerjev
 • povečujemo ugled managerskega poklica v javnosti
 • spodbujamo spoštovanje poslovne etike med managerji
 • povezujemo slovenski management s sorodnimi organizacijami doma in v tujini

in dokazujemo, da nam vsak dan daje priložnost postati boljša različica sebe. https://www.zdruzenje-manager.si/ 


POZITIVNA PSIHOLOGIJA ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE

Pozitivna psihologija za boljše življenje je nacionalno gibanje visokokakovostnih predavanj, ki obravnavajo pet ključnih elementov psihološkega počutja in sreče, kot jih opredeljuje model PERMA (prijetna čustva, angažiranost, odnosi, pomen, dosežki). Soustanoviteljici, dr. Blanka Tacer in mag. Nastja Mulej, sta z gibanjem začeli leta 2013. Vse od takrat z ekipo pripravljata sklope dogodkov, t. i. maratone pozitivne psihologije, ki vključujejo predavanja in druge vsebine. Gibanje je v letu 2020 dogodke v živo nadomestilo z dogodki prek spletne platforme kot odgovor na pandemijo COVID-19 v Sloveniji. V magistrski raziskavi so sodelovali uporabniki spletne platforme, ki so se v zadnjih treh letih prijavili na vsaj eno spletno predavanje za večjo kakovost življenja, osebno rast, partnerstvo, starševstvo. Predavanja so humanistična, znanstveno utemeljena in naslavljajo potrebe uporabnikov, tako da ponujajo brezplačno, odprto in lahko dostopno znanje. Pozitivna psihologija za boljše življenje gosti slovenske predavatelje, ki v svoja predavanja vpeljujejo tudi pridobljene izkušnje s kariernega področja. Vsebine smiselno vpeljujejo v slovenski kontekst, zato lahko uporabniki ob predavanih vsebinah slišijo slovenske primere. Gibanje poleg predavanj ponuja tudi vsakodnevne objave na spletni platformi, ki uporabnika spodbujajo k dobremu psihičnemu počutju. Spletna učna skupnost je z dodatnimi vsebinami zgrajena na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in LinkedIn. https://www.maratonpozitivnepsihologije.si/ 


POVEJ na GLAS

V Povej na Glas smo predani razvoju človeških potencialov in celostni gradnji ter krepitvi osebnega in poslovnega napredka, komunikacijskih in coaching veščin. Smo edini v Sloveniji, potrjeni pri EMCC Global (EQA Practitioner) in ICF (Level 2), usposobljeni z znanji in izkušnjami, da po premišljenih in preizkušenih metodah usposabljamo, certificiramo in superviziramo profesionalne coache.  https://www.povejnaglas.si/ 


ONA VE

Smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki povezuje strokovnjakinje z različnih področij in  promovira njihovo znanje na način, da bodo v družbi bolj prepoznavne, vidne in slišane. Naš namen je druženje strokovnjakinj in medsebojno spodbujanje žensk, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah in s tem prispevati k večji enakosti zastopanosti žensk v Republiki Sloveniji.

Mediji in osebe, ki nastopajo v njih, vplivajo na oblikovanje našega mnenja. Manj, kot bodo ženske zastopane v medijih, težje bomo dosegli spolno enakost. Naš cilj je

 • povečati delež žensk, ki v Republiki Sloveniji nastopajo v medijih in na javnih prireditvah na 50 %.
 • vsem zainteresiranim medijem in organizatorjem javni dogodkov ponuditi relevantne kontaktne informacije strokovnjakinj za določeno temo ali področje.
 • krepiti prepoznavnost strokovnjakinj za določene teme in področja.
 • spodbujati mreženja med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejo namen, cilji ter vrednote združenja.
 • člane in javnosti seznanjati o težavah in napredku na področju enakopravne zastopanosti žensk v medijih in na javnih prireditvah ter na celotnem področju enakosti spolov. https://onave.si/ 

Podjetniški center PEGASUS

Podjetniški center Pegasus je podporno okolje podjetniškemu uspehu. Predstavlja vse tisto, kar pomaga podjetnikom k razvoju in stalnemu napredku. Je izvir znanja, inspiracij in pripadnosti, saj smo kot skupnost močnejši in sposobni ustvarjati boljša podjetja, boljše medsebojne odnose in boljše podjetniško okolje. V centru

 • Izvajamo podjetniška izobraževanja
 • Organiziramo strokovne in navdihujoče dogodke
 • Svetujemo pri optimizaciji poslovanja
 • Vodimo podjetja skozi trajnostno strateško transformacijo
 • Izobražujemo o vplivu osebnega razvoja na uspeh podjetja
 • Marketinško podpiramo naše člane
 • Pripovedujemo podjetniške zgodbe v besedi in sliki

https://pegasus-slovenija.si/ 


CEED Slovenia

V podjetniško skupnost povezujemo več kot 1.000 slovenskih podjetnikov z namenom medsebojne izmenjave izkušenj, podpore in sodelovanja. Naše poslanstvo je pomagati podjetnikom pri rasti podjetij. Zato vzpodbujamo povezovanje in mentoriranje podjetnikov, dvig ravni podjetniškega znanja ter promoviramo podjetništvo kot pozitivno vrednoto v širši družbi.

V CEED programih in skupinah povezujemo izkušene podjetnike, ki so problem že rešili, s tistimi, ki ga še bodo,  z namenom izmenjavanja znanj, izkušenj, uspehov in napak. Naša posebnost je peer-peer metoda, to je način, kako potekajo srečanja. Gost – izkušen podjetnik ali priznan strokovnjak – udeležencem brutalno iskreno pove, kako je problem rešil, kje so pasti, kje je naredil napake, kaj bi danes naredil drugače … skratka deli svoje znanje in izkušnje iz prakse. Zatem se razvije debata, ko podjetniki razmišljajo, kako bi slišano uporabili. Moderator pa skrbi, da debata ne zavije kam drugam in predvsem, da sodelujejo in imajo korist od srečanja vsi udeleženci.

Vsaka faza rasti prinese nove probleme, stari pa ostanejo. Razumemo, v kateri stopnji rasti je podjetnik in s kakšnimi problemi se dnevno srečuje. Zato nimamo univerzalnih rešitev ampak podjetnika usmerimo v program ali skupino, ki je primerna zanj. https://www.ceed.si/

Prijavi se na naše e-novice