Ljuboživost kot coaching imperativ

13. 12. 2022 Strokovni dogodek in novoletno druženje
Ljuboživost kot coaching imperativ

Obstaja točka, kjer začutimo temeljno zaupanje v življenje, kakršno je. Tam leži tudi občutek ljuboživosti, ki je neizrekljiv in nekonceptualen. Je. Vemo, da je in je neizrekljivo. To je občutek stika s celoto, z monado, z univerzalnim ali z božanskim v nas. Ta občutek leži v srcu.

S svojim elektromagnetnim poljem v obliki torusa, je srce duhovno-čutni organ in je kot tak most med kvantnim in materialnim. Najbolj uravnovešena, skladna, samo-ustvarjajoča, samo-obnavljajoča in samo-zadostna oblika tega dinamičnega toka je namreč torus, ki ga kreira naše lastno srce. Ta sveta geometrija duha je tisti kriterij, skozi katerega se kaže estetika bivanja v vsem svojem sijaju – evolucijski tok teče tja, kjer se ustvarja, kar je lepo in dobro. 

Na praktičnih primerih (poslovni, zdravstveni, športni coaching izziv) bomo prikazali izvirno metodo coachinga, ki temelji na izhodiščih svete geometrije, vključuje tako kvantni kot materialni kontekst, kliče k integriteti tako, da se odpre tenzegriteti ter zaveže k akciji. Pri tem pa bomo umestili in utemeljili ljuboživost kot miselno naravnanost, ki nosi dodano vrednost pri doseganju coaching uspehov. 

 

 

Gost novoletnega druženja: dr. Milan Hosta

Milan je vodja Dihalnice in life-coach na področju treninga odpornosti in osebnostnega razvoja.

Je sodelavec Fakultete za vede o zdravju pri Univerzi na Primorskem, član Slovenskega coaching združenja in Združenja EMCC Slovenija, World Business & Executive Coach Summit, and International Breathwork Foundation. Je tudi profesionalni član Galileo Commission, ki raziskuje in širi meje znanosti, medicine in duhovnosti. Sodeluje tudi s Familylab inštitutom, s poudarkom na vzdušju v družini, čustveni in duševni higieni ter igrivosti ter vodi skupine za očete.

Ponuja podporo visoko uspešnim posameznikom, elitnim športnikom, podjetjem in strankam z različnimi izzivi rasti ali preobrazbe ali zdravstvenimi težavami. Milan je ključni strokovnjak pri razvoju FlowCode metode za sistematični razvoj pretočne osebnosti in  zdaj tudi mentor izobraževanja FlowCoach po vsem svetu. 

Za potrebe upravljanja spremembe, osebne ali korporativne vizije in poslanstva je razvil tudi posebno metodo 369Matrica, ki jasno in učinkovito vodi k uresničevanju polnih potencialov. 

 

 

Informacije o prijavi

Kdaj? Srečanje bo potekalo 13. decembra 2022 od 17:00 do 19:00 ure  (Če želite srečanje spremljati  online, nam to sporočite v prijavnem obrazcu med opombami)

Kje? Kristalna palača, Ameriška ulica 8, Ljubljana  (IBM – 3 nadstropje)

Kotizacija: Strokovno srečanje je brezplačno za člane:

  • SCZ (Slovenskega coaching združenja),
  • Združenja EMCC Slovenija (European Mentoring and Coaching Council Slovenija

Za nečlane znaša kotizacija  20,00 (vključuje DDV). Kotizacijo nakažete po predhodni prijavi na račun Združenje EMCC Slovenija SI56 020110263473354 pred srečanjem s pripisom svojega imena in priimka ter e-naslova.  Po srečanju vam bomo izdali račun na želeni e-naslov.

Če se prijavljate preko pravne osebe, prosimo, da v prijavni obrazec vnesete tudi vse podatke o pravni osebi ter davčno številko organizacije.

——

Splošni pogoji

Prijava na posamezni izobraževalni dogodek mora biti pisna. Pošljete jo preko spletnega obrazca, ali  po e-pošti  coaching.zdruzenje@gmail.com 

Skrajni rok za morebitno odjavo je 48 ur (2 dni) dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. Če se boste odjavili  1 dan pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti. V primeru neudeležbe na dogodku zaradi bolezni, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 10 odstotkov kotizacije. V tem primeru morate organizatorju, kot dokazilo, predložiti bolniški list.

Kotizacijo je potrebno poravnati najmanj 48 ur pred dogodkom. Po dogodku vam bomo na želeni e-naslov poslali račun.

 

 

PRIJAVNICAPrijavi se na naše e-novice