Skrivnost srčnega mentorstva

05. 05. 2021
Skrivnost srčnega mentorstva 
Vodnik za mentorje in mentorirance
Avtorici: Tatjana Kolenc, Klaudija Javornik

 

Avtorici sva po izjemni mentorski izkušnji, ki nama je obema spremenila življenje in ki sva jo podrobneje opisali v najinem knjižnem prvencu »Z mentorstvom do srčnega voditeljstva«, izdali še vodnik za mentorje in mentorirance z naslovom SKRIVNOST SRČNEGA MENTORSTVA.  V njem opiševa poglavitne značilnosti mentorstva, možne oblike, udeležence procesa ter priporočljiva znanja, lastnosti in veščine udeležencev. Podrobneje opiševa celoten mentorski proces in izpostaviva pomen graditve odnosa. Mentorske zgodbe so različne, vse pa so lahko uspešne, če vanje vstopimo z iskrenim namenom, vzpostavimo ustrezen odnos na osnovi medsebojnega zaupanja in spoštovanja ter vanj vložimo potreben čas in smo ves čas zavzeti in odprti za vse in vsakogar. 


Avtorici  nas skozi sedem zaokroženih poglavij pregledno vodita po poti mentorstva, ki je danes pridobilo številne nove oblike in nove razsežnosti. Mentorstvo tako prinaša mnoge koristi tako mentorirancu kot tudi mentorju, organizaciji ter celotni družbi. Za doseganje številnih koristi, ki jih mentorstvo lahko prinese, pa je potrebno poznati zakonitosti in usmeritve, kako krmiliti s človeško raznolikostjo, kar je tudi glavni gradbeni temelj vsakega mentorskega odnosa. Sodobna paradigma mentoriranja je namreč vzajemnost v odnosu odkrivanja, usmerjena k učenju.  Priročnik  predstavlja temeljno branje za številna okolja so-ustvarjanja družbe prihodnosti, kot so šole, fakultete, podjetja, korporacije, prostovoljna in profesionalna združenja, in vse nas vabi k mentorski aktivaciji. 

Povzeto po predgovoru dr. Danijela Brečko, direktorica Inštituta Sofos in predsednica Združenja EMCC Slovenija (Združenje za mentorstvo in coaching Slovenije


“Srčno mentoriranje bi bolje predstavljeno le stežka prišlo od kjerkoli drugje. Avtorici sta naučeno in živeto iz lastne izkušnje premislili, združili in pretopili v Vodnik, ki naj bo v dobro oporo vsem mentorskim parom in vsakomur posebej. Berite na lastno odgovornost, isti ne boste več.”

Matic Kadliček, univ. dipl. psih., trener in svetovalec za razvoj ljudi, Mentor in coach (EMCC)


Vodnik je bogata zakladnica znanja o mentorstvu, ki prinaša odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujejo mentorji in mentoriranci in razkriva mehanizme delovanja, ki nam koristijo na vseh ravneh odnosov, v poslovnem in zasebnem okolju. Vse to z zvrhano mero prepričljivosti zaradi osebne izkušnje  avtoric– v čemer vidim še eno dodano vrednost.

Maja Mandoska, Vodja mentorskih programov pri Združenju Manager


Mentorstvo, kot vsaka resnična stvar v življenju, niso le zmage. Je iskren in povezan ples med zmagami in porazi, dveh, ki si to upata. Prenašanje zmag kot prenašanje porazov zahtevata veliko notranjih psihičnih zalog. Srečen, kdor ima moč za oboje in srečen, kogar pri tem nekdo drži za roko.

Katja Hleb


Vodnik »Skrivnost srčnega mentorstva« je izjemno velikodušno in bogato orodje za vse, ki si želijo kakovost mentorstva dvigniti na višjo raven.

Jan Kovačič, organizacijski psiholog in idejni vodja skupine #uporabnapsihologija

Vodnik je odličen prikaz mentorskega procesa in izjemno uporaben vir informacij za vse, ki vstopajo v mentorski proces. Biti mentor je tudi ena izmed značilnosti sodobnega voditelja, zato ga v prebiranje in navdih priporočam vsem, ki vodijo ali se na to pomembno vlogo šele pripravljajo

Dr. Alenka Bračič Lalić, Foinder and Managing Director st AUTHENTIC LEADERSHIP Institute


Ob branju te knjige boste začutili vse bogastvo, energijo, srčnost in predanost avtoric, ki sta postali sinonim uspešnega, zglednega in srčnega mentorskega procesa. Nastavili sta nam ogledalo, pokazali in dokazali, da nas sodelovanje, medgeneracijsko in vseživljenjsko učenje in odkriti odnosi neizmerno bogatijo in nam kažejo pot naprej in navzgor.

Barbara Krajnc, svetovalka za strateško komuniciranje in poslovne strategije / mentorica

Prijavi se na naše e-novice