Nezavedno pozna pot – Jungovski coaching in zgodba artefakta

16. 02. 2021 Strokovno srečanje
Nezavedno pozna pot – Jungovski coaching in zgodba artefakta

Klient pozna vse rešitve – poti je veliko

 

Vsak coach ve, da klient pozna rešitve. Vsak coach ve, da so za klienta podporne samo tiste, do katerih z uvidi v coaching procesu pride sam. Vsak coach ve, da je njegova popolna prisotnost, poslušanje z ušesi in srcem tisto, kar klienta najbolj podpira. Njuna medsebojna povezanost, strokovna usposobljenost coacha, da sprašuje prava vprašanja, ki klientu osvetlita njegovo dilemo, da zna biti tiho, ko je to potrebno, sta ključ do klientovega uvida. Vse to velja tudi za Jungovski coaching. 

Uporaba artefaktov (klientove risbe, kolaži, skulpture iz gline in raznih materialov) ni nujno povezana z Jungovskim coachingom, saj se uporablja lahko popolnoma samostojno (predvsem v terapevtske namene), se pa z metodološkim pristopom in orodji Jungovskega coachinga lepo dopolnjuje. Tako z orodji Jungovskega coachinga kot z vzpodbujanjem klienta, da svoj občutek izrazi z uporabo barvic, papirja, škarij, gline… torej tudi v neverbalni obliki, se aktivira nezavedno. Nastali artefakt postane partner v coaching procesu, ob njem klient lahko lažje in jasneje izrazi svoje občutke. Preoblikovanje artefakta tekom coaching procesa pa klientu daje občutek, da stvari lahko spremeni – tako se spremenijo tudi njegovi občutki. Zavedanje o občutkih je pot v spremembo. 


Srečanje je bilo namenjeno tako coachem, kot vsem tistim, ki bi želeli bolje spoznati delo z artefakti. 


Program

  • predstavitev Jungovskega coachinga
  • predstavitev umetniških materialov
  • predstavitev primera coaching procesa z uporabo artefakta (klientove risbe)

Program je bil oblikovan kot predstavitev gostje ob vpisu v EMCC Slovenija.


Gostja srečanja: Danica Vidmar

EMCC ITCA* akreditiran coach, Jungovski coach in art praktik, sodelavka zavoda Family Lab Slovenija 

 

Danica je glavnino aktivnega delovnega časa preživela v svetu mednarodnih korporacij; je univ. dipl. ekonomistka. Kombinacija 30-letnih izkušenj z vodenjem teamov in bogatih osebnih izkušnj so bile odločilne pri njeni izbiri nove poklicne in osebne poti – leta 2017 se je vpisala na program Jungovskega coachinga. Njena nova poklicna pot ni dolga, se pa v popolnosti ujema z njenim osebnim motom, v katerem je osebni razvoj njen način bivanja, tudi v jeseni življenja. 

Najraje dela z mladimi na začetku poslovne kariere, z ženskami, ki se soočajo z delovnimi in osebnimi dilemami in tudi tistimi, ki so pred zaključkom svoje poslovne kariere – povsod tam, kjer se prepletajo poslovne in osebne dileme.

 

Prijavi se na naše e-novice