Naše vrednote in coaching

23. 01. 2023 Strokovno srečanje
Naše vrednote in coaching

Ali se naše lastne vrednote skladajo z prevladujočimi vrednotami okrožja?  Kako naše vrednote podpirajo uspešen odziv na izzive časa? Kako lahko naše vrednote in skupne vrednote spreminjamo?  

Na januarskem srečanju ”NAŠE VREDNOTE IN COACHING” smo skupaj iskali odgovore na zgornja vprašanja.

Strokovne temelje smo spoznavali  skozi naslednje vsebine

  • Kaj vrednote so in kako se kažejo?
  • Bistvene značilnosti povezave med vrednotami in organizacijsko kulturo.
  • Kako ozaveščati vedenja, ki podpirajo želene vrednote in odnose/kulturo v organizaciji? 
  • Kako lahko na enako vrednoto gledamo drugače?
  • Kaj se zgodi, ko isti vrednoti pripisujemo različno vrednost?

Praktično in zabavno  pa smo preizkusili v vajah:

  • Izražanje lastnih vrednot.
  • Iskanje skupnih imenovalcev različnih vrednot.
  • Iskanje skupnih vrednot, ki ustvarjajo želeno odnose/kulturo.

Namen srečanja je bil na primeru spoznati orodje “Kartice vrednost”,  s katerim lahko konkretno določimo skupne vrednote, ki bodo podprle pozitivne spremembe pri posameznikih, kot tudi v odnosih znotraj timov v smer doseganja skupnih ciljev.

 Več o KARTICAH VREDNOT! 

 

Gostja srečanja: Zinka Kosec

 

Zinka pri svojem delu združuje poslovno, pedagoško, raziskovalno in svetovalno delo. Rdeča nit njenega raziskovanja je preučevanje vedenja posameznika v organizaciji (organizational behavior). Deluje kot licencirana coachinja (NLP) mentorica, karierna svetovalka. Je članica strokovnega sveta Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Sodeluje pri projektih ASI, KOC, TPK I. in II., NIPO, Welly, Munera, Erazmus+, Razvoj podeželja,…

V lastnem podjetju že skoraj 20 let deluje na področju izobraževanja posameznikov, zaposlenih in študentov. V okviru tega ima izkušnje z organizacijo in vodenja različnih (EU, ESS) projektov, formalnih izobraževanj, seminarjev, delavnic in treningov. Večinoma na področju  mehkih veščin (vodenje, mentorstvo, komunikacija, obvladovanje konfliktov, obvladovanje stresa, upravljanje časa, skrb za dobro organizacijsko klimo, promocija zdravja na delovnem mestu, uvajanje sprememb…). V zadnjih dveh letih veliko energije posveča podpori zaposlenim v času epidemije. 

V doktorskem študiju raziskuje možnost napovedovanja uspešnosti posameznika na delovnem mestu glede na »zdravstvene« dejavnike (počutje na delovne mestu, zadovoljstvo z delom in življenjem, sposobnost obvladovanja stresa, hidracija in telesna aktivnost). Je recenzentka znanstvene revije s področja pozitivne psihologije. 

Je habilitirana  predavateljica na pedagoškem področju poučuje različne strokovne predmete, je mentorica diplomskih nalog in praktičnega dela, avtorica učbenika za strokovni predmet višje šole, oblikuje nove študijske strokovne programe (Doba, Višja šolo za kozmetiko, Gostinska in turistična šola Bled,  Šolski center Novo Mesto). 

 

 

Prijavi se na naše e-novice