Mentorstvo in coaching za voditeljstvo prihodnosti

15. 11. 2022 Strokovno srečanje
Mentorstvo in coaching za voditeljstvo prihodnosti

Vodenje je bilo vedno izziv, vendar bodo izzivi voditeljev v prihodnosti bolj kot kdaj koli doslej, temeljili na ravnanju z ljudmi.

 

“Post epidemiološko” obdobje prinaša veliko potrebo pri spremembi vodenja organizacij, le-te pa bodo morale biti močno usmerjene v razvoj ljudi. Le tako bodo imele organizacije odličen argument, da jih bodo ljudje izbrali za svoje delovno okolje. Potrebno bo znati voditi raznolike time v smislu velikega razkoraka med generacijami, ki v sebi nosijo zelo drugačne vrednote, znanja in potrebe.

Bolj kot kdaj koli prej bo potrebno usmeriti pozornost na iskanje in zadržanje vrhunskih talentov. Prehajamo iz obdobja doživljenjske zaposlitve v doživljenjsko sposobnost zaposlenih, kar pomeni, da bodo ljudje želeli imeti perspektivno okolje v katerem se bodo lahko učili, razvijali in napredovali. 

Čustvena inteligentnost bo v prihodnosti postala strateška kompetenca vodij in prav s coachingom in mentorstvom lahko razvoj le-te podpremo. Opolnomočimo vodje, da bodo najprej znali voditi sebe, le tako bodo lahko dobro vodili druge in dali ljudem vrednost. S podporo lahko dvignemo zavedanje o tem, kako njihova vedenja in delovanja vplivajo na počutje in zadovoljstvo zaposlenih, s tem pa tudi na zaupanje in kulturo organizacije. Potrebno bo pozabiti na moč funkcije in se usmeriti na ravnanje z ljudmi.

Podporo bo potrebno dati  tudi odgovornim za HR, da bodo opolnomočeni pri iskanju talentov. Le-to bo v prihodnosti v večji meri usmerjeno na potenciale ljudi in njihove vrednote in ne le na znanja in trenutne kompetence.

In nenazadnje, s coachingom in mentorstvom, bomo v prihodnosti vse bolj podpirali tudi posameznike, da se bodo znašli v izzivih pritiskov in sprememb v organizacijah in na trgu dela.

Karmenj e na strokovnem srečanju spregovorila o tem kakšni so izzivi prihodnosti voditeljstva in kje so priložnosti, da le-te podpremo s coachingom in mentorstvom.

 

Naša gostja: Karmen Pangos

 

Karmen je po 29 letih poklicne kariere v gospodarstvu, managementu in vodenju, nazadnje je vodila družbo Žito, sprejela odločitev, da s svojim znanjem in izkušnjami kot coachinja, mentoricain predavateljica pomaga pri razvoju vodij prihodnosti. Prepričana je, da svet potrebuje nove vodje, takšne, ki  bodo najprej znali voditi sebe in najti svoje vrednosti, da bodo lahko te vrednosti prenesli na ljudi, ki jih vodijo.

Trdno verjame, da čas sprememb prinaša visoko zavedanje o menjavah vodstev. Organizacije prihodnosti bodo namreč morale biti usmerjene v razvoj ljudi, kajti  to je najmočnejši argument, da so odlično okolje za delo in razvoj posameznikov.

 

 

Prijavi se na naše e-novice