Vpliv organizacijske (coaching) kulture na spremembo vedenja? / How does the coachee’s organization influence behaviour change following coaching?*

22. 09. 2020 Strokovno srečanje
Vpliv organizacijske (coaching) kulture na spremembo vedenja? / How does the coachee’s organization influence behaviour change following coaching?*
»Organizacijska kultura je pomemben del coaching procesa”

Zapisala: dr. Sabina Đuvelek, članica strokovnega sveta EMCC Slovenija

Na strokovnem srečanju Slovenskega coaching združenja (SCZ), ki je potekalo 22.9.2020, smo se pogovarjali o tem, kako kultura organizacije vpliva na vedenjske spremembe pri zaposlenem (prejemnik coachinga). Z nami je bila dr. Rebecca J. Jones, izredna profesorica za področje coachinga na Henley Business School in direktorica programa Coaching and Behavioral Change (Henley MSc), katere raziskovalno zanimanje je preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost coachinga. Dr. Jones je tudi avtorica knjige »Coaching with research in mind«, v kateri združuje vrhunske raziskave na področju coachinga, povzema njihove ugotovitve in interpretira, kako lahko te ugotovitve prenesemo v prakso.  

Srečanje smo začeli z dinamično debato: »Katere so najpogostejše ovire, ki zaposlenemu preprečujejo vedenjsko spremembo?« Tekom debate so udeleženci, ki so bili prisotni v živo in prek Zoom platforme,  delili svoje uvide in izkušnje. V nadaljevanju je dr. Jones izpostavila, da moramo, če želimo spremembo pri sebi, upoštevati tudi, kako vrednote organizacije vplivajo na intrinzično motivacijo zaposlenega. Deljena prepričanja zaposlenih(= organizacijska kultura) o tem, kako izpolnjujejo vizijo, misijo in cilje podjetja v pomembni meri vplivajo na rezultat coaching procesa. 

Organizacijska kultura je vzorec temeljnih predpostavk, ki jih je določena organizacija odkrila ali razvila pri učenju soočanja s problemi eksterne adaptacije in interne integracije. V splošnem vedno temelji na predstavah posameznikov o tem, kaj je za organizacijo oziroma določen sistem pomembno in zlasti dobro. Več o organizacijski kulturi TUKAJ.

Na coaching proces in motivacijo prejemnika coachinga močno vpliva sistem vrednot in temeljnih prepričanj o tem:

 • Kakšne so vrednote, poslanstvo in cilji organizacije?
 • Kako delamo, da bi realizirali vizijo in cilje?
 • Kako merimo rezultate in spremljamo?
 • Kako krepimo zaželeno vedenje (nagrada in kazen)?
 • Kako se lotevamo delovnih nalog?
 • Kako drugim pomagamo pri razvoju?

Predavateljica je posebno pozornost posvetila zavezi organizacije k merjenju specifičnih rezultatov (npr. dobiček, zavzetost, število idej), ki pogosto odraža prioritete organizacije in s tem posledično spodbuja določeno vedenje pri zaposlenih. To pa je lahko bolj ali manj skladno z želeno vedenjsko spremembo posameznika (npr. vodja si želi z zaposlenimi zgraditi zaupen odnos, a organizacija od njega zahteva, da svoje zaposlene redno kontrolira).  

Dr. Jones je predavanje zaključila s priporočili za prakso:

 • Ozavestiti skupna prepričanja na vseh nivojih: 
  • vrednote, 
  • poslanstvo in cilji, 
  • sredstva za dosego cilja, 
  • merjenje rezultatov, 
  • nagrada in kazen. 
 • Identificirati, kje so potencialni konflikti med kulturo in cilji zaposlenega (želeno stanje)
 • Raziskati, kako lahko učinkovito upravljate te konflikte: 
  • Ali jih lahko spreminjamo na organizacijskem nivoju?
  • Ali so lahko konflikti minimizirani in je obenem tudi dosežen cilj?
  • Ali lahko oviro kako premagamo?

 

Rebecca J. Jones PhD,  Henley Business School 

Dr. Rebecca J. Jones je izredna profesorica za področje coachinga na Henley Business School in direktorica programa Henley’s MSc in Coaching and Behavioral Change. Njeno raziskovalno zanimanje je preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost coachinga. Navdušena nad prakso in poučevanjem na podlagi dokazov, svoje raziskave vključuje v svojo učno prakso v Henleyjevem centru za coaching. Rebecca je avtorica knjige “Coaching with Research in Mind”, voditeljica podcasta “The Coaching Academic” in je svoje raziskave objavila v revijah, kot so Academy of Management Learning & Education, Journal of Occupational & Organizational Psychology in v  Journal of managerial Psychology.


O KNJIGI

Coaching with Research in Mind združuje vrhunske raziskave na področju coachinga in psihologije,  povzema ugotovitve in zagotavlja jasno in natančno razčlenitev tega, kaj raziskave pravijo, da bi morali coachi in voditelji početi in zakaj. Rebecca J. Jones daje izvajalcem informacije in napotke, ki jih potrebujejo za uporabo raziskav v svoji praksi, in pojasnjuje, kako coachi lahko razumejo značilnosti coacheehev, kako vplivajo na coaching  proces in kako naj ustrezno prilagodijo svojo prakso. V knjigi je razloženo, kako ugotoviti, katera načela coaching procesa vplivajo na učinkovitost v praksi in maksimirajo njihov učinek. Rebecca Jones raziskuje tudi vpliv okoljskih dejavnikov in ocenjuje, kako je mogoče njihov vpliv omejiti. Coaching with Research in Mind  je pomembno branje tako za nove kot za izkušene coache, ki želijo povečati učinkovitost in učinek svojega coachinga, kot tudi za vodje in  kadrovike, ki uporabljaju coaching kot slog vodenja pri učenju in razvoju kadrov.

 

 

Foto-utrinki

Prijavi se na naše e-novice