Coaching timov / Coaching of teams

21. 09. 2021 Strokovno srečanje
Coaching timov / Coaching of teams
Timi.  Timi timov in izza – obseg coachinga in mentorstva se razširja

Če želimo, da bosta coaching in mentorstvo pomembno vplivala na svet, moramo svoje ambicije in aspiracije usmeriti višje.  Poleg podpore, ki jo s coachingom in mentorstvom nudimo vodilnim delavcem pri njihovi karieri in razvoju, moramo razviti še svoje sposobnosti dela s sistemi na vseh ravneh – preprostih, zapletenih, kompleksnih in kaotičnih. Coaching se mora vedno bolj osredotočati na celotne time  in ne zgolj na posameznike.

Na online strokovnem srečanju bo posebni ambasador  EMCC, profesor dr. David Clutterbuck, razkril, kaj je potrebno za ta premik in kako izgleda pot, ki presega coaching tima in nas vodi v coaching tima timov in izza.


Teams. Teams of teams and beyond — the expanding scope of coaching and mentoring
If coaching and mentoring are to make a significant difference in the world then we have to raise our aspirations beyond supporting executives in their careers and development. We have to develop our skills of working with systems at all levels — simple, complicated, complex and chaotic. And we need to focus coaching increasingly on teams rather than on individuals.
In this webinar, EMCC Special Ambassador, Prof David Clutterbuck, will explore what’s required in making that shift and what the journey beyond team coaching looks like.

Gost srečanja: dr. David Clutterbuck

Prof. dr. David Clutterbuck je eden prvih pionirjev razvojnega coachinga in mentorstva ter soustanovitelj EMCC Global – European Mentoring and Coaching Council. Kot avtor več kot 70 knjig, vključno s prvimi na dokazih temelječih naslovih o kulturi coachev in timskem coachingu, je gostujoči profesor na štirih poslovnih šolah. Vodi  tudi svetovno mrežo specializiranih mentorjev in coachev za usposabljanje, Coaching and Mentoring International.


Prof. dr. David Clutterbuck is one of the early pioneers of developmental coaching and mentoring and co-founder of the European Mentoring & Coaching Council. Author of more than 70 books, including the first evidence-based titles on coaching culture and team coaching, he is visiting professor at four business schools. He leads a global network of specialist mentoring and coaching training consultants, Coaching and Mentoring International.

 


 

Informacije o prijavi

Kdaj? Srečanje bo potekalo 21. septembra 2021 od 17:00 do 19:00 ure

Kje? Online, preko platforme ZOOM

Kotizacija: Strokovno srečanje je brezplačno za člane:

  • SCZ (Slovenskega coaching združenja),
  • Združenja EMCC Slovenija (European Mentoring and Coaching Council Slovenija)
  • Združenja EMCC Hrvaška (European Mentoring and Coaching Council Croatia)
  • Združenje EMCC Srbija (European Mentoring and Coaching Council Serbia)

Med opombe vpišite organizacijo, katere član ste. 

Za nečlane znaša kotizacija  20,00 (vključuje DDV). Kotizacijo nakažete po predhodni prijavi na račun Združenje EMCC Slovenija SI56 020110263473354 pred srečanjem s pripisom svojega imena in priimka ter e-naslova.  Po srečanju vam bomo izdali račun na želeni e-naslov.

Če se prijavljate preko pravne osebe, prosimo, da v prijavni obrazec vnesete tudi vse podatke o pravni osebi ter davčno številko organizacije.

——————————————————————————————————

When? The meeting will take place on September 21, 2021 from 5:00 PM to 7:00 PM

Where? Online

Registration fee: The professional meeting is free  of charge for members:

  • SCZ (Slovenian Coaching Association),
  • EMCC Slovenia (European Mentoring and Coaching Council Slovenia)
  • EMCC Croatia (European Mentoring and Coaching Council Croatia)
  • EMCC Serbia (European Mentoring and Coaching Council Serbia)

In the comment box, please indicate the organization of your membership.

For non-members the registration fee is 20.00 EUR (includes VAT). You can transfer the registration fee after prior registration to the account of the Association EMCC Slovenia SI56 020110263473354 before the meeting with the attribution of your name and surname and e-mail address. After the meeting, we will issue an invoice to the desired e-mail address.

If you are applying through a legal entity, please also enter all the information about the legal entity and the tax number of the organization in the application form.


 

PrijavnicaPrijavi se na naše e-novice