Angažirana, odgovorna in srečna organizacija – utopija ali realnost?

07. 02. 2020
Angažirana, odgovorna in srečna organizacija – utopija ali realnost?

V zahtevni digitalni dobi se na svetovni ravni močno povečuje stres, depresija in tesnoba. Vodje, kadrovsko osebje, coachi in trenerji si močno prizadevajo za ustvarjanje srečnejše korporativne kulture in povečanje osebne sreče v organizacijah in skupnosti. Je angažirana, odgovorna in srečna organizacija utopija ali realna možnost?
Velike korporacije kot so Google, SAP…so že dokazale, da je mogoče ustvariti močno angažirane, odgovorne in srečnejše organizacije, kjer bodo zaposleni lahko usmerjali svojo naravno energijo v uresničevanje poslanstva in skupnih ciljev organizacije. (
Google je tako oblikoval zanimil program Search Inside Yourself in pred nekaj leti so na podlagi tega programa naredili Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI), ki ponuja tovrstne programe ostalim velikim organizacijam.  V podjetju SAP, nemškem softverskem velikanu, mora vsak direktor, tudi generalni  (Peter Bostelmann) opraviti SAP Global Mindfulness program s pomočjo katerega ustvarjajo bolj angažirano in bolj srečno organizacijo)

Kaj smo spoznali?

Na delavnici smo preizkušali umetnost ustvarjanja angažirane, odgovorne in srečne organizacije s pomočjo sodobne metode Solution Focused Approach (k rešitvam usmerjen pristop) ter metodo pozitivnega poizvedovanja – Appreciative Inquiry.  Tako smo na lastni koži občutili kakšne je rezultat, kadar uporabljamo  k rešitvam usmerjen pristop in kakšen, kadar uporabljamo k problemom usmerjen pristop. Dobili smo vpogled  “močna  coaching vprašanja”, ki temeljijo na  k rešitvam usmerjenem pristopu. Seznanili smo se tudi s piramido učinkovitosti, katere temelji ležijo v naših pozitivnih izkušnjah, ki nam oblikujejo prepričanja.  In kot že tolikokrat doslej tudi potrdili staro HRM modrost: Prave ljudi na prava mesta! Takšna, kjer bodo lahko doživljali uspehe in brusili svoje talente.

Gost srečanja je bil: Sunil Hasmukharay, predsednik Malezijskega zduženja profesionalnih trenerjev in coachev 

Sunil je mednarodni govornik že  od svojega 17. leta, ko so ga Združeni narodi prvič povabili  k govoru. Od takrat jeprepotoval  približno 30 držav, kjer je treniral in predaval več kot  100.000 ljudem. Sunil velja za stratega in guruja pri razvoju voditeljstva, ki temelji na rešitvah in trdnosti. Organizacijam pomaga skozi upravljanje sprememb in trajnostno z uporabo rešitve Focused & Appreciative Enquiry. V zadnjih dveh letih je Sunil usposobil skoraj 600 voditeljev za uporabo k rešitvam usmerjenega pristopa. (Solution focused approach). Številne organizacije  uporabljajo Sunilovo strokovno znanje, kot so Bank Indonesia (Indonezija), BIACC (Brunej), Schneider Electric, Berjaya Group, Tenaga National Berhad, Westport Berhad, UMW Berhad…
Sunil je ustanovitelj in  direktorj HC Consultants Group, predsednik Malezijskega združenja profesionalnih trenerjev in coachev (MAPTaC), soustanovitelj in direktor Globalne trenerske zveze (GTF), ustanovitelj združenja ASEAN Corporate Happiness Culture Community. Sunilina strast do trajnostnih in skupnostnih rešitev  je očitna, saj veliko časa nameni različnim projektom oblikovanja nacionalne identitete, kot so National Honor Our Parents Every (HOPE) Program 2012, ASEAN Human Value Drama Festival 2013, Values for Nation 2020…  Je tudi pobudnik  programa opolnomočenja mladih, imenovanih DARTS – Drugs, Alcohol Abuse, Relationship Issues, Time Wastage & Smoking (Zloraba alkohola, Vprašanja odnosov, preživljenja Časa in Kajenje. Ko je odšel  v Južnoafriško republiko, da bi usposobil več kot 250 starejših voditeljev o vodstvenih in trenerskih veščinah je bil povabljen na sestanek v parlament v Cape Townu, da bi političnim voditeljem  predstavil pobudo DARTS. Sunilove spretnosti pri razvoju in preobrazbi ljudi je prepoznala tudi Mednarodna zveza organizacij za razvoj usposabljanja, ki ga je imenovala za glavnega strokovnjaka  v Odbor mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) za razvoj globalnega standarda učenja in razvoja. Sunil je bil pred kratkim imenovan tudi za izrednega predavatelja na University Technology PETRONAS. 

Prijavi se na naše e-novice