Kongres coachev in mentorjev 2020

11. 06. 2020 Kongres

KONGRES COACHEV IN MENTORJEV 2020

Glavna tema kongresa

MEJE ODGOVORNOSTI V COACHINGU IN MENTORSTVU

Podteme kongresa:

 1. Izzivi osebnega, timskega in organizacijskega coachinga 
 2. “Coaching coctail” – okvir, struktura, procesi
 3. Coaching v vsakem poklicu 
 4. Tipi  in izzivi mentorstva
 5. Humor in provokacija v coachingu 
 6. Coaching  in mentorstvo na žaru” – odprti prostor  

Meje odgovornosti v coachingu in mentorstvu

Biti coach ali biti mentor pomeni zares “biti”. Biti avtentičen, načelen, etičen… in se truditi v življenju tako močno kot to pričakujete od klienta oz. mentoriranca.  Najboljše lekcije smo se naučili, ko smo resnično živeli svoje življenje. Naše delo pa je pomagati klientu oz. mentorirancu prepoznati, da so lekcije, ki so se jih oni naučili  dobre in da lahko postanejo še boljše s prakticiranjem tehnik in orodij, ki jih uporabljamo v coachingu in mentorstvu.

Biti coach in/ali mentor  pomeni tudi  prevzeti odgovornost za svoje intervencije, prav tako, kot pričakujete od  klientov in mentorirancev, da prevzamejo odgovornost za svoje izbire ter svoj razvoj.

V vlogi coacha in/ali mentorja ste zrcalo svojega klienta oz. mentoriranca. Ima to ogledalo dovolj močan odsev, da ponudi poštene, morda neudobne  odgovore, kaj delamo, kaj je tukaj dobrega in kaj spremeniti?

Odgovornost v coachingu in mentorstvu pomeni tudi sposobnost odzivanja. Morda ne moremo spremeniti situacije, lahko pa spremenimo odziv nanjo.  Kje se torej začne in konča odgovornost coacha oz. mentorja in kje odgovornost klienta oz. mentoriranca?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja bomo iskali na  prvem Kongresu coachev in mentorjev, ki ga pripravljamo v sodelovanju z  Evropsko zvezo za coaching in mentorstvo (European Mentoring and Coaching Council).

Vljudno vabljeni k so-ustvarjanju!

————————————————————————

Povabilo k sodelovanju

Predlaganih je pet podtem in odprti prostor:

 1. Izzivi osebnega, timskega in organizacijskega coachinga
 2. “Coaching coctail” – okvir, struktura, procesi
 3. Coaching v vsakem poklicu
 4. Tipi  in izzivi mentorstva
 5. Humor in provokacija v coachingu
 6. Coaching  in mentorstvo “na žaru” – odprti prostor

Prva podtema je osredotočena na izzive osebnega, timskega in organizacijskega coachinga. Možna področja v tej podtemi so:

 • Priprava coacha na coaching proces
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost klienta
 • Prepoznavanje potreb in oblikovanje ciljev coachinga
 • Vodstveni coaching vs. timski coaching
 • Kdaj podjetje/organizacija potrebuje timski coaching
 • Poslovni coaching vs. organizacijski coaching
 • Organizacijski coaching kot razvoj “osebnosti” organizacije

Druga podtema se osredotoča na  coaching “coctail”. Možne teme v tej podtemi so:

 • Okvir coachinga
 • Struktura coachinga
 • Procesi v coachingu
 • Sklepanje dogovora o coachingu
 • Spremljanje učinkovitosti v coachingu
 • Tipi in vrste poročil o coachingu

Tretja podtema se osredotoča na uporabo cochinga v vsakem poklicu. Možne teme v tej podtemi so:

 • Coaching v managementu
 • Coaching v vzgoji in izobraževanju
 • Coaching v športu
 • Coaching v zdravstvu
 • Coaching v kulturi
 • Coaching na področju socialnih dejavnosti

Četrta podtema obravnava mentorstvo. Možne teme v tej podtemi so:

 • Mentorstvo vs. coaching: kdaj preplesti, kdaj razplesti?
 • Tipi in področja mentorstva
 • Modeli mentorstva – mentorski pari, več mentorjev (multiple mentoring)
 • Odgovornost mentorja vs. odgovornost mentoriranca
 • Priprava mentorja na proces mentoriranja
 • Vloga vodje vs.  vloga mentorja
 • Obrnjeno mentorstvo (reverse mentoring)

Peta podtema se nanaša na humor in provokacijo v coachingu. Možne teme v tej podtemi so:

 • Moč humurja v coaching procesu
 • Meje provokacije v coachingu
 • Humor v coachingu – resna stvar?

In še: Coaching in mentorstvo “na žaru” – odprti prostor

 • Prispevki in razprave ne bodo omejeni le na zgornje izzive. Dobrodošli so tudi drugi prispevki, ki raziskujejo izzive coachinga in mentorstva ter izhajajo iz znanosti, managementa, prava, kognitivnih znanosti, informacijskih sistemov in drugih področij, saj kongres spodbuja interdisciplinarni pristop. Dobrodošli so praktični in teoretični prispevki, ki uporabljajo kvalitativne ali kvantitativne metode, kot tudi nedokončane študije, raziskave in praktični primeri.

Prispevke bo pregledala strokovna komisija. Izbrani prispevki konference bodo objavljeni v e-zbirki Coach.si – zborniku kongresa, ki bo izzšel ob kongresu.

Predložitev povzetkov in pomembni roki

Avtorji, zainteresirani za sodelovanje na kongresu so pozvani, da oddajo povzetek. Povzetek ne sme presegati 500 besed in mora vključevati imena in priimke avtorja (-jev). V povzetku je treba navesti namen in cilje prispevka ter kratek opis. Povzetki se lahko predložijo kot datoteke .pdf, .doc, .docx ali pages.

Povzetke predložite na PRIJAVNEM OBRAZCU in pošljite po elektronski pošti na coaching-zdruzenje@gmail.com

Po prejemu povzetkov bo strokovna komisija izvedla postopek pregleda. Avtorji bodo obveščeni o sprejetju / zavrnitvi povzetka. (Smernice za pripravo prispevka za revijo Coach.si in druge informacije bodo dane avtorjem sprejetih povzetkov. Revija bo izšla po kongresu).

Predložitev povzetkov se začne 1. decembra 2019, končni rok za oddajo povzetkov je 29. februar 2020. O sprejemu/potrditvi vašega povzetka boste obveščeni do 15. marca 2019.

Upoštevajte naslednje ključne roke:

 • Uradno objavo kongresa in povabilo k sodelovanju: december 2019
 • Predložitev povzetkov: od 1. decembra do 29. februarja 2019
 • Sprejem / zavrnitev povzetkov: 28. februar 2020
 • Prijava na kongres: od decembra 2019 do 30. maja 2020
 • Kongres:11. in 12. junij 2020

Prijavnina

 • 150,00 EUR za slovenske avtorje, ki so člani SCZ in tuji avtorji
 • 190,00 EUR za slovenske avtorje, ki niso člani SCZ
 • 290,00 EUR za udeležence konference, ki so člani SCZ (s poravnano članarino)
 • 350,00EUR za udeležence konference, ki niso člani SCZ
 • 310,00 EUR na udeleženca v paketu PAR -dva udeleženca iz iste organizacije, ki nista člana SCZ

Prijavnina zajema udeležbo na kongresu, e-zbornik konference, osvežilne pijače med odmori ter skupno kosilo prvi dan kongresa.

Doktorski študentje imajo 30%, popust, dodiplomski in magistrski študentje pa 50% popusta.

PREDLOG

Prijavi se na naše e-novice