KANDIDATURA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ V SCZ IN EMCC

Objavljeno dne: 14. 9. 2023

Spoštovani člani SCZ in EMCC Slovenija, 

dosedanjemu vodstvu SCZ (Slovenskega coaching združenja) in EMCC Slovenije (Združenja za coaching in mentorstvo Slovenije) se izteka redni mandat, zato je upravni odbor SCZ in EMCC Slovenije,  dne 13. 9. 2023 sprejel sklep, da povabi vse člane h kandidaturi za izvajanje funkcij Združenja.

Razpisujejo se kandidature za funkcije: 

(Upravni odbor)

 • Predsednik SCZ
 • Predsednik EMCC
 • Tajnik SCZ in EMCC (združena funkcija)
 • Zakladnik SCZ in EMCC (združena funkcija)

(Častno razsodišče SCZ in EMCC)

 • 3 člani

(Nadzorni svet SCZ in EMCC)

 • 3 člani

(Strokovni svet SCZ in EMCC)

 • 5 članov

Kdo lahko kandidira?

 • Član SCZ/EMCC, ki ima poravnane vse obveznosti do združenja.
 • Je zavezan etičnim standardom SCZ in EMCC (Global code of Ethics).
 • Za funkcijo predsednika SCZ je potrebno predložiti še vizijo delovanja SCZ v prepletu sodelovanja z EMCC Slovenija.
 • Za funkcijo predsednika EMCC Slovenije pa je potrebno predložiti vizijo delovanja EMCC Slovenije v prepletu sodelovanja s SCZ.

Kako oddati kandidaturo?

 • Kandidatura naj vsebuje kratko osebno predstavitev in jasno navedbo, za katero funkcijo kandidirate.  
 • V primeru predsedniške kandidature pa predložite še vizijo delovanja Združenja za katerega kandidirate.
 • Rok oddaje kandidature je 29. september 2023. Kandidaturo pošljete na e-naslov: coaching.zdruzenje@gmail.com

Vsi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in bodo vlogo oddali v predpisanem roku, bodo uvrščeni na volilni seznam Zbora članov.

Z veseljem pričakujemo vaše kandidature in vas prijazno pozdravljamo!

Upravni odbor
SCZ in EMCC

 

Prijavi se na naše e-novice