Vodja kot coach – koristi novega načina vodenja v delovnih organizacijah

21. 02. 2023 Strokovno srečanje
Vodja kot coach – koristi novega načina vodenja v delovnih organizacijah

Delovne organizacije se danes vedno pogosteje odločajo za vpeljavo coachinga, kot enega izmed temeljnih načinov doseganja najboljših rezultatov. Največkrat imajo vodilni zunanje coache, zelo pogoste so skupine internih coachev, redkeje pa je coaching namenjen raznolikim skupinam zaposlenih. Znanost pa ugotavlja, da coaching prinaša rezultate in bo ostal v delovnih organizacijah.

Pozitivni učinki coachinga:

Anna Blackman (2016) je v raziskavi, v kateri je sodelovalo 30 mednarodnih organizacij (Coca Cola, Tesco, Nationwide, itd.), ugotovila številne pozitivne učinke coachinga:

 • 23% organizacij je dvignilo prihodke;
 • 34% organizacij poroča o manj pritožbah s strani strank;
 • 35% organizacij poroča o povečanju produktivnosti;
 • 39% organizacij poroča o boljšem servisu za stranke;
 • 48% organizacij poroča o zvišanju kvalitete opravljenega dela;
 • 48% organizacij poroča o povečanju organizacijske moči;
 • 52% organizacij poroča o zmanjšanju konfliktov med zaposlenimi;
 • 61% organizacij poroča o višjem zadovoljstvu pri delu in boljši klimi;
 • 73% organizacij poroča o izboljšanju učinkovitosti timskega dela;
 • 77% organizacij poroča o izboljšanju medosebnih odnosov med vodjo in sodelavci.

To so rezultati, ki pravijo, da bo coaching v delovnih organizacijah ostal. Ne vemo pa ali bo ostal v obliki specialističnih znanj in veščin, ki jih premorejo zgolj nekateri izbrani sodelavci.  Skoraj zagotovo pa bo v prihodnjih letih gradnik uspeha postala nova vloga  vodje – to je vloga coacha ki bo predstavljala evolucijo transformacijskega voditeljstva.

Nov način vodenja zahteva od vodij, da prevzamejo miselnost rasti (Growth Mindset) in verjamejo v moč spreminjanja vsakega sodelavca. Spodbujajo prevzemanje odgovornosti,  uporabljajo ciljno vodenje in osmišljajo poslanstvo, vizijo, strateške cilje in vrednote pri delovnih odgovornostih. Opolnomočijo sodelavce in čutijo ponos, ko jih sodelavci presežejo v znanju in veščinah. Ustvarjajo dialoge in predvsem vodijo proces reševanja problemskih situacij. Skrbijo za psihološko varnost in spodbujajo timsko uglaševanje. Pri vsem tem pa uporabljajo miselnost in veščine coachinga.

Vabimo vas, da razmislite o treh vprašanjih, si svoje odgovore zapišete in jih prinesete na strokovno srečanje, saj bodo dobra osnova za dialog, ki ga bomo razvijali na dogodku.

Spoznavali bomo:
 • Teoretične razlike med transformacijskih voditeljstvom in vlogo vodje kot coach-a.
 • Koristi novega načina vodenja v delovnih organizacijah.
 • Smernice za razvoj vloge vodja kot coach v delovnih organizacijah.
 • Kakšna je razlika med trenutnimi oblikami vodenja in vlogo vodja kot coach?
 • S kakšnimi ovirami se soočajo organizacije in vodje pri uveljavljanju vloge vodja kot coach?
 • Kako lahko ovire pri uveljavljanju vloge vodja kot coach naslovimo in jih premostimo?

 

Gost srečanja: Jan Kovačič

 

Jan  je  organizacijski psiholog, ki je v svojem podjetju Uporabna psihologija postavil coaching kot osrednji gradnik za razvoj potencialov. Njegovo poslanstvo je urjenje kompetentnih strokovnjakov, ki uporabljajo coaching iz vlogi  zunanji coach, interni coach in vodja kot coach.  Verjamej, da lahko miselnost in kompetence coacha pridejo prav v zelo različnih okoliščinah. Zato tudi svoji skupnosti coachev stalno komunicirajo, da so strokovnjaki, ki uporabljajo coaching za doseganje rezultatov, le tisti najbolj vztrajni pa nato resnično postanejo coachi, ko se odločijo za vseživljenjski razvoj na področju osebne rasti in coachinga. Jan je aktiven član naše coaching skupnosti in deluje na področju psihologije dela in organizacije. V njegovem coaching modelu je v središču  integrativna transakcijska analiza, ki poudarja celostni pristop pri delu z ljudmi. Gre za integracijo osebnosti (vzorcev mišljenja, čustvovanja, vedenja, fizioloških sistemov z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije) s praktično naravnanimi vajami za pridobivanje in krepitev osebnostnih ter strokovnih kompetenc. Integrativni model povezuje različne pristope (psihoanalitični pogled na duševnost, gestalt pogled na celostno vedenje, transakcijsko analitični pogled na sistem medosebnih odnosov in vedenjsko-kognitivnousmeritev v aktivno spreminjanje vedenja). Več o njegovem coaching pristopu si lahko ogledate TUKAJ.

 

Informacije in prijava

 

Kdaj? Srečanje bo potekalo 21. februarja 2023 od 17:00 do 19:00 ure

Kje? Kristalna palača, Ameriška cesta 8, Ljubljana (IBM – Inovation Center)

Kotizacija: Strokovno srečanje je brezplačno za člane:

 • SCZ (Slovenskega coaching združenja),
 • Združenja EMCC Slovenija (European Mentoring and Coaching Council Slovenija)

Za nečlane znaša kotizacija  20,00 (vključuje DDV). Kotizacijo nakažete po predhodni prijavi na račun Združenje EMCC Slovenija SI56 020110263473354 pred srečanjem s pripisom svojega imena in priimka ter e-naslova.  Po srečanju vam bomo izdali račun na želeni e-naslov.

Če se prijavljate preko pravne osebe, prosimo, da v prijavni obrazec vnesete tudi vse podatke o pravni osebi ter davčno številko organizacije.

! Zelo priporočamo srečanje v živo, v kolikor pa boste dogodek spremljali online, prosim, da to zapišete v prijavnici v okencu opombe. V tem primeru vam bomo (ob poravnani kotizaciji)  na dan srečanja poslali povezavo.

 

PrijavnicaPrijavi se na naše e-novice