Nevija Božič

Nevija Božič

Že vrsto let svetujem na področju pridobivanja nepovratnih sredstev in vodenja EU projektov. Tako na področju izobraževanj, kjer sem več kot deset let delovala na mednarodnem področju visokega šolstva, za študente in profesorje in na drugih področjih (podjetništvo – MSPji, START-UPi/ mentor; kultura; inovacije,…). Lastno dejavnost bogatim z izvedbo raznih usposabljanj in izobraževanj na področju mehkih veščin in coachinga, za različne ciljne skupine, tako za odrasle, kot za mlade in z organizacijo angleških uric za predšolske otroke.

Svoja znanja in izkušnje nadgrajujem s stalnimi izobraževanji doma in v tujini, ter z osvajanjem novih uporabnih mednarodnih tehnik in metod, na področju usposabljanja otrok, mladine, staršev in drugih odraslih, za osebne potrebe posameznika, razvoj institucij in podjetij. Kot partner sem sodelovala v izvedbi treh ESS projektov »Po kreativni poti do praktičnih znanj« skupaj z UP Koper in v VŽU projektu »Kompetence za starše«, s številnimi EU partnerji. S ŠOUP Koper smo izvedli tudi program karierni coaching za študente. Sem članica: Upravnega odbora SCZ, poslovnega kluba Pyros Portorož, SNLP društva, LAS Istra, PGD Sečovlje, Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.

Zadnja leta z veseljem izvajam tudi turistična vodenja. Vedoželjnost je moja vrednota. Sem mama sedemnajstletnega sina, odprta in komunikativna. Rada potujem in spoznavam nove kulture.

Življenjski moto: Cilj je pomemben, še bolj pa pot do njega.

Usposabljanja za coaching in certifikati
ECE- European Coaching Academy; SDI I in II (Self Deployment Inventory); NLP Praktik, Coach, Mojster; IPMA-Mendarodni certifikat za projektni management.
Leta izkušenj Od leta 2000
Vrsta Eksterni
Specializacija
Osebni coaching, EU projekti, MSP (mala in srednja podjetja); karierni coaching, mladi

Prijavi se na naše e-novice