Upravni odbor upravlja Združenje v času med dvema Zboroma članov, na katerih se volijo člani Upravnega odbora, v skladu s smernicami, sprejetimi na Zboru članov Združenja. Sestaja se praviloma enkrat na trimesečje, po potrebi tudi pogosteje.

Upravni odbor: predsednica Nevenka Oštarjaš, podpredsednika Danijela Brečko in Roman Kolar, tajnica Iris Kline Arih, zakladnica Nevija Božič

Nadzorni odbor: predsednik Bojan Brank, člana Anton Majhen in Matic Kadliček.

Častno razsodišče: predsednica Ksenija Špiler Božič, člana Marta Bon in Brane Gruban.

Strokovni svet: Irena DeželakSabina Đuvelek,  Brane Gruban, Roman Kolar, Iris Kline Arih in Marjana Zalar

Prijavi se na naše e-novice