Učinkovitost in nagrajevanje internih coachev

19. 09. 2019 Strokovno omizje
Učinkovitost in nagrajevanje internih coachev

Strokovno srečanje Slovenskega coaching združenja, ki je potekalo 19. septembra  2019 v  Kristalni palači,  smo namenili interaktivni diskusiji o učinkovitosti internih coachev ter njihovem nagrajevanju.   

Raziskave pravijo, da motivirani in zavzeti zaposleni, dosegajo boljše rezultate, kar velja seveda tudi za zaposlene v vlogi internih coachev. Posledično je sistem nagrajevanja ključnega pomena v vseh organizacijah, ki so se odločile za vzpostavitev mreže internih coachev. Tudi od tega je namreč odvisna kakovost dela coachev in uspešnost internega coachinga. Kljub temu, da se v podjetjih zavedajo pomembnosti nagrajevanja, marsikje to področje (še) ni urejeno.  Na omizju smo se tako pogovarjali o tem  kako vzpostaviti učinkovit in transparenten sistem nagrajevanja za interne coache, kakšni sistemi nagrajevanja sploh obstajajo, Katere dejavnike je potrebno upoštevati pri izbiri sistem nagrajevanja, kateri so izzivi, ki se pri tem pojavljajo in kako se z njimi soočiti?

Naši gostje so se vsi po vrsti strinjali, da  je pri  učinkovitosti in nagrajevanju internih coachev v prvi vrsti pomemben izbor coachev. 

Rob Kemp iz Velike Britanije je na začetku predstavil odličen primer internega coachinga v podjetju Napp Pharmaceuticals, kjer je poudaril, da je sistem notranjega coachinga zelo odvisen od konteksta.  V Napp Pharmaceuticals, so tako zelo skrbno načrtovali oblikovanje sistema notranjega coachinga, kjer so se najprej vprašali o  namenu vzpostavitve sistema in oblikovali svojo definicijo coachinga glede na kontekst. Nato so preučili vire, ki jih imajo na voljo ter naredili izbor coachev. Nadvse so bili pozorni tudi tudi skladnost sistema  internega coachinga z namenom in kontekstom, zato so že v fazi načrtovanja predvideli tudi kako bodo evalvirali učinkovitost delovanja sistema, komu in kdaj bodo poročali.  Predvideli so tudi oblike usposabljanja coachev oz. oblikovali etične ter profesionalne standarde coachinga kot tudi načrtovali coaching orodja ter orodja za evalvacijo.  Vse to so tudi zapisali v obliki notranje veljavnih pravilnikov.  Naš gost je na zaključku še posebej poudaril, da se naj učinkovitost coachev  ne meri  le v številkah (večja prodaja, večji dobiček…) ampak da se mora nujno poročati tudi o neotipljivih učinkih, kot je osebna rast, boljši odnosi, večja notranja motivacija… ki morda niso tako vidni navzven, vsi pa “čutimo”, da obstajajo in da so pomembni.   (Prilagamo njegovo predstavitev).

Mateja Geržina, pomočnica izvršne direktorice Službe za upravljanje s človeškimi viri,  Zavarovalnice Triglav  je poudarila, da so  pri oblikovanju sistema internih coachev takorekoč na začetku poti,  kjer večino pozornosti namenjajo izobraževanju in usposabljanju internih coachev,  že sedaj pa se kaže, da je dosežen uspeh največja nagrada za delo internih coachev.  Zato bodo predvsem jasno oblikovali cilje, ki jih želijo podpreti s coachingom. Oblikovanje ciljev internega coachinga že intenzivno poteka skozi proces preoblikovanja organizacijske kulture. Mag. Dragan Knežević iz Hrvaškega coaching združenja je vnet zagovornik tako imenovanega evolucijskega coachinga,  ki pravi, da je največja nagrada za interne coache njihova osebna rast, ki je temelj rasti organizacije.  Anton Majhen, bivši predsednik Slovenskega coaching združenja pa je k vsemu temu pridal, da bi danes morali vsi v podjetju postati notranji coachi, saj med podjetji poteka “boj” kot na športnih igriščih.  Ni torej vprašanje ali nagrajevati interne coache ampak, koliko coachev imamo v organizaciji. Mag. Sabina Đuvelek,  iz Slovenskega coaching združenja, ki skrbi za mrežo internih coachev v Petrolu, pa je k temu pridala, da  bi denarne nagrade zelo verjetno negativno vplivale na notranjo motivacijo internih coachev, zato se bolj zavzema za nagrade v obliki dodatnih usposabljanj in druženj internih coachev. 

 

Predstavitev moderatorke in gostov omizja: 

Mag. Sabina Đuvelek je univ. dipl. psihologinja, ki se že več let strokovno ukvarja s coachingom in razvojem drugih programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost zaposlenih. Dela kot vodja internega coachinga v družbi Petrol, kjer je odgovorna za razvoj mreže coachev s poudarkom na ‘performance’ coachingu. Deluje tudi kot življenjski in karierni coach, ki posameznikom pomaga pri večjih življenjskih prelomnicah. V okviru doktorata  raziskuje področje internega coachinga in dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost coachev.

 

Mateja Geržina ima več kot 15 let izkušenj s področja dela z zaposlenimi na različnih delovnih mestih znotraj Skupine Triglav. Trenutno je na delovnem mestu Pomočnice izvršne direktorice za upravljanje s človeškimi viri v Zavarovalnici Triglav, d.d. V svoji karieri se je ukvarjala s področjem zaposlovanja, izobraževanja, nagrajevanja in razvoja kadrov, s področjem delovnega prava in prenosom standardov v odvisne družbe. Zadolžena je tudi za vodenje strateškega projekta Prenove organizacijske kulture, v okviru katerega se izvaja coaching vseh vodij v celotni Skupini Triglav.  

Partnerja omizja   

Rob Kemp: “Not everything that counts can be counted’; internal coaching – so what counts?” Rob Kemp is a learning and development professional with a specialism in coaching and mentoring.  With three decades experience in commercial operations, Rob has worked in varied positions in sales and learning and development leadership to board level.  Rob is accredited at post-graduate level in business (OU, 2000) and coaching & mentoring with both Oxford Brookes (OSCM / C.I.P.D, 2003) and Sheffield Hallam University (MSc, with Merit, in Coaching & Mentoring, 2013).  Currently Rob leads an internal coaching scheme within UK pharmaceuticals, and is engaged in research towards his Professional Doctorate in Coaching & Mentoring (DCAM) at Oxford Brookes University.

mag. Dragan Knežević je coach z mednarodnimi izkušnjami, ki jih je pridobival od leta 1997 kot svetovalec in trener na Nizozemskem, kjer je  leta 2004 na Univerzi v Utrechtu tudi končal  študij coachinga.  Na Hrvaškem je ustanovil svoje podjetje DCOACH,  ki se ukvarja  z  coachingom in treningi. Veliko let je poučeval coaching na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu kot del programa usposabljanja vodij.  Je  eden izmed štirih ustanovnih članov  Hrvaške coaching zveze (HUC) in član EMCC-ja (European Mentoring and Coaching Council). Nenehno razvija in raziskuje coaching  s sodelovanjem z vodji, timi in skupinami. Navkljub 14 letnim izkušnjam v coachingu se z veseljem pred vsakim  coaching srečanjem  postavi v pozicijo » Ničesar ne vem« in  tako odklepa njihove potenciale. Coaching je njegova strast in poslanstvo, ne le posel in delo.

Anton Majhen, profesor in diplomirani trener ter psihoterapevt. Vodil in oblikoval je več kot 100 različnih timov. Kot tekmovalec in coach je dosegel več zlatih medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih. Vodil je tudi enoto za usposabljanje v specialni enoti ter krizno pogajalsko skupino. Oblikoval in izvajal je programe za interne coache na Zavodu za zaposlovanje ter integracijo sistemov leadership coachinga v Policiji, podjetjih Elan, POP TV in drugih. Izvaja program leadership bootcampa v Združenju YES. Aktivno je sodeloval na vseh konferencah Slovenskega coaching združenja.

Partnerja omizja

 

                                                           

Prijavi se na naše e-novice