Supervizija in coaching

22. 10. 2019 Strokovno omizje
Supervizija in coaching

Razvoj coachinga je izjemno dinamičen, kar se izkazuje v raznovrstnosti področij in oblik njegovega pojavljanja. Življenje sodobnega človeka, tudi tistih, ki jim je delo z ljudmi osnovna prvina, je prežeto s tehnologijo, birokracijo, beleženjem in poročanjem ob hkratnem siromašenju osebnih stikov. Tako ni presenetljivo, da strmo narašča povpraševanje po coachingu, kot tudi drugih oblikah razvojne pomoči. Številne organizacije že “vzgajajo” notranje coache za podporo zaposlenim, ki izvajajo coaching kot del svoje organizacijske vloge. Coaching postaja poklic, s tem pa narašča tudi odgovornost coachev za njihov lastni profesionalni in osebni razvoj.

V coachingu se srečujemo z najrazličnejšimi situacijami, ko ne vemo kako ravnati.  To je na dolgi rok lahko zelo obremenilno in stresno. Nismo le coachi tisti, ki nudimo podporo in pomoč, tudi sami kdaj potrebujejo pomoč. Supervizija je ena izmed oblik strokovne pomoči, ki nam omogoča vpogled v lastno delovanje in nas privede do razmišljanja o tem, kako bi lahko zahtevnejše situacije izpeljali manj obremenilno in na bolj učinkovit način. Supervizija je kot orodje dobrodošla tako za razreševanje strokovnih kot tudi osebnih dilem.

Na omizju smo iskali odgovore na vprašanja:

  • Zakaj coachi potrebujemo supervizijo?
  • Kakšni modeli supervizije sploh obstajajo?
  • Kateri dejavniki vplivajo na uspešen potek supervizije?  
  • Kakšni so vplivi in učinki supervizije na caoche in kakšni na supervizorja 
  • Kako zgraditi sistem supervizije  za interne coache v organizacijah?

Na dogodku smo prisluhnili tudi izkušnjam supervizantov kot tudi coachev, ki so že  preizkusili supervizijo. 

Gostje omizja:

Irena Antolić, članica upravnega odbora EMCC, European Mentoring and Cochuing  Council

Anita Kovačik je univ. dipl. psih., coachinja

dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., psihoterapevtka in supervizorka, Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje

Okroglo mizo je moderirala dr. Danijela Brečko, Slovensko coaching združenje.

Predstavitev gostov omizja in moderatorke:  

Irena Antolić je članica upravnega odbora EMCC International, vodilnega evropskega regulatornega telesa za delo in akreditiranje coachev in mentorjev.  Je tudi  predsednica EMCC Hrvaške. Zadnjih 15 let dela kot  trener, mentor, facilitator in supervizor v coachingu in mentorstvu.  Njen glavni mentor in supervizor je prof. David Clutterbuck.  Več kot  deset let vodi tudi  “Holotropic Development Ltd., London, UK,  uspešno mednarodno coaching in mentorsko organizaciju s preko 300 članov  iz 7 evropskih držav. 

Anita Kovačik je univerzitetno diplomirana psihologinja,  certificirana coachinja s skoraj 20 let delovnih izkušenj na področjih razvoja ljudi: coachinga, svetovanja, supervizije, razvoja kadrov, priprave in izvedbe usposabljanj, vodenja. Pri delu jo vseskozi vodi želja doprinesti k osebnemu in strokovnemu razvoju posameznika in k učinkovitosti organizacije, zato nenehno skrbi tudi za svoj strokovni in osebni razvoj. Tako njeno strokovno delo temelji na nevrolingvističnemu programiranju, transakcijski analizi in vedenjsko kognitivni psihologiji. Posameznikom pomaga odgovoriti na vprašanja »Kdo sem, kaj želim in kako to doseči?«.

dr. Maša Žvelc je doktorica psihologije ter magistrica znanosti s področja klinične psihologije . Je mednarodna učiteljica in supervizorka integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za  integrativno psihoterapijo (IIPA)  ter Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP). Ima certifikat iz integrativne psihoterapije (EAIP; IIPA) ter evropski certifikat iz psihoterapije (ECP). V okviru Inštituta IPSA vodi izobraževanje iz integrativne psihoterapije in supervizije ter izvaja psihoterapijo in supervizijo. Pred tem je bila zaposlena v Psihiatrični kliniki Ljubljana Je zunanja sodelavka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Predava tudi v različnih izobraževalnih centrih v tujini.

Partnerja omizja

Prijavi se na naše e-novice